216 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının 4070 sayılı Kanuna göre satışı)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI   :           B.07.MEG.0.22/3303-77833/4365                                             05.12.1996 KONU :           4070 sayılı Yasanın Uygulanması Milli Emlak Genel Tebliği (SIRA NO: […]

Danıştay İDDK, E: 2004/2182, K: 2007/353 (Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği)

T.C. DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas No: 2004/2182, Karar No: 2007/353 Özeti: Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği, anılan tadilatın yıktırılmasına […]

229 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik Kanununa Göre Müsadere Edilen Taşıtların Satışı)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.MEG.0 24/3302-0/30347                                                                         25.07.1997 KONU: Taşıt satışları MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 229) “Karayolları […]

231 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarıyla İlgili İşlemlerden Döner Sermaye Ücreti Alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI:B.07.0.MEG.0.9/3251-12616/33004                                                         08.08.1997 KONU:Kadastro MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 231) Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23.02.1993 […]

Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/3791, K: 2016-4333 (Kamulaştırma işlemine idari yargıda dava açma süresinin, dava açma hakkı olduğunun öğrenilmesinden itibaren başlayacağı)

Özeti: Meşruhatlı davetiye usulüne uygun tebliğ edilmediğinden davacının kamulaştırmaya ilişkin tüm detayları bilmesi ve dava açmasının mümkün olmadığı, yalnızca duruşmaya katılmasıyla tebligattan haberinin olduğunun varsayılamayacağı, […]

Danıştay 17. Dairesi, E: 2015/881, K: 2015/83 (Hazine adına tescilli ve imar planında yol olarak ayrılan taşınmazın belediye tarafından işgali halinde ecrimisil istenebileceği)

E: 2015/881, K: 2015/83, T: 19/02/2015 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Eskişehir Valiliği Karşı Taraf (Davacı): Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstemin_Özeti: Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 31/03/2011 […]