1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2019-204257 s. Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı-7181 sayılı Kanun)


T.C.

ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI

MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Proje Dairesi Baskanlıgı

ÇOK IVEDI 

Sayı :22387626-401-E.204257                                                                                       03.09.2019

Konu :6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı – 2/B (7181 sayılı Kanun)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 81 İl Valiliğine yazılan 22/07/2019 tarihli ve 168309 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 9′ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin [taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını ödemek isteyenler hariç (bunlara gecikme zammı uygulanacak)] satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak olup 7181 sayılı Kanun hükümlerinin uygulama usul ve esasları 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yazılan ilgi yazımızda belirtilmiş olup, Milli Emlak Otomasyon Projesinde (MEOP) yer alan ilgili modüller 7181 sayılı Kanuna göre revize edilerek kullanıma açılmıştır.

Bu kapsamda, 7181 sayılı Kanundan yararlanabilecek hak sahiplerine ilişkin MEOP’ ta;

– (2B) Basvuru yapmayanlara 7181 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme tebligatı (Ek-1)

– (2B) 3 aylık ödeme süresini kaçıranlara 7181 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme tebligatı (Ek-2)

– (2B) Taksitlerden 2 den fazlasını ödemeyenlere 7181 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme tebligatı (Ek-3)

Hazırlanmış ve 2/B Tebligat İşlemleri için 2/B modülünün değerleme ekranına 7181 Bilgilendirme butonu oluşturularak tebligat yazışmaları ilgili modüllerin yazışmalar sekmesine eklenmiştir.

Anılan bilgilendirme tebligatlarının 01/11/2019 tarihine kadar hak sahiplerinin adreslerine gönderilmesi, ayrıca söz konusu bilgilendirme tebligatlarına ilişkin istatistik MEOP’ta bulunan 7181 Bilgilendirme Tebligatı kısmından takip edileceğinden, anılan kısmın doldurulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, MEOP/İş Zekası modülünden konuya ilişkin raporlar ve istatistikler İdarenizce alınabilecek olup, 7181 sayılı Kanundan yararlanabileceklere ilişkin istatistikler ilişikte gönderilmektedir.

Bu kapsamda, 2B taşınmazlarının dosyası ve kadastro tutanakları/güncelleme listeleri incelenerek, satın alma hakkı bulunupta başvuru ve ödeme yapmayan kişilerden adresleri tespit edilenlere doğrudan, adresleri tespit edilemeyenlere ise ilgili muhtarlık vasıtasıyla söz konusu bilgilendirme tebligatlarının yapılması gerekmektedir.

Buna göre, 7181 sayılı Kanun hakkında bilgilendirmeyi içeren ve muhtarlıklarda ilan edilebilecek duyuru metni hazırlanarak, her bir mahallede/köyde 7181 sayılı Kanundan yararlanabilecek kişilerin ve/veya taşınmazların bilgileri ayrı ayrı olacak şekilde (hiç başvuru yapmayanların ve ikiden fazla taksit ödemeyenler ile 3 aylık süre içinde ödeme yapmayanların bilgileri ayrı ayrı belirtilecek şekilde) hazırlanan listeler ile birlikte ilgili muhtarlara gönderilmesi ve muhtarlık vasıtasıyla ilan ve bilgilendirme tebligatlarının yapılması gerekmektedir.

Bu şekilde, muhtarlık vasıtasıyla ilan ve bilgilendirme tebligatları yapılırken sadece ilgili mahallede/köyde yer alan ve üzerinde hak sahipliği bulunan taşınmazlara ve hak sahiplerine ilişkin bilgilerin paylaşılması gerekmektedir.

Ayrıca, 2/B taşınmazlarının 7181 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi işlemlerinde başvuru ve ödeme süreleri 16 Aralık 2019 tarihinden sona ereceğinden kamuoyu ve ilgililer (yerel basın açıklamaları, bilgilendirme toplantıları, çalışma programları kapsamında çalışma ziyaretleri, telefon vb. yöntemlerle) 7181 sayılı Kanun ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirilerek, mağduriyet yaşanmaması açısından başvuru ve ödemelerin bir an önce (en geç süresi içinde) yapılması sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a.

Genel Müdür

Ek :

1 – 2/B – Başvuru yapmayanlara Bilgilendirme Tebligatı (EK-1) (2 sayfa)

2 – 2/B – 3 Aylık Ödeme Süresini Kaçıranlara Bilgilendirme Tebligatı (EK-2) (1 sayfa)

3 – 2/B – Taksitlerden 2’den fazlasını ödemeyenlere Bilgilendirme Tebligatı (Ek-3) (1 sayfa)

4 – 2/B – Başvuru Yapılmayan Taşınmazlar İstatistiği (İl Bazlı)

5 – 2/B – Taksitlerden 2’den fazlasını ödemeyenler istatistiği (İl Bazlı)

6 – 2/B – 3 aylık ödeme süresini kaçıranlar istatistiği (İl Bazlı)

Dağıtım:

81 İl Valiliğine

Yorum Yap