Devlet İhale Kanunu 2019 Parasal Sınırlar

2019- ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL (İ – CETVELİ)

No Mevzuat Türü Madde Fıkra   Parasal Sınır
a) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 2 793.600
3 2.380.900
45 2.380.900
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.
51 a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 86.700
b) Diğer ilçelerde 43.000
76 a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 523.700
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 262.000
c) Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 189.900
ç) Diğer ilçelerde 141.900
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.
b) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 2 290.000
c) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 4 1 144.200
ç) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 46 2 423.470.000

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.