2004-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2005 Malî Yılı Bütçesi hazırlık  çalışmaları)

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü  SAYI   : B.07.0.MEG.0.4/3130-53/                                                                14.07.04*24380 KONU : 2005 Malî Yılı Bütçesi hazırlık  çalışmaları. GENELGE (Sıra No: 2004/ […]

2004-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Hazine adına tescili için Bakanlıktan görüş alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3100-827                                       27.04.2004*14117 Konu: GENELGE (2004/04) Bilindiği üzere; 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında tahsis amacı değiştirilen […]

2003-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (DHTA yerlerin mera olarak tespitinde milli emlaktan izin alınması gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı    :B.07.0.MEG.0.9/3251-0                                     18.09.2003 * 32190 Konu  : GENELGE (2003/05) Bakanlığımız denetim elemanlarınca yapılan teftiş ve incelemeler ile Valiliklerden (Defterdarlık) […]

2002-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Avukatlara bilgi belge incelemesi konusunda yardımcı olunması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı    :B.07.0.MEG.0.9/3251-13997/3950                                                  29.01.2002 Konu  : GENELGE (2002/05 ) 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair […]

2000-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idarî yoldan Hazine adına tescil işlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.MEG.0.9/3251-0/34376                                                                      28.06.2000 KONU: Tescil GENELGE (Sıra No: 2000/05 ) İLGİ:   a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.09.1955 […]

016 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü İdarî Dâvalar Müş.                                                                                  Ankara, 11/7/1967 Sayı : 3232-45/0-14345/35 Konu : Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim Sıra […]

018 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hk Yönetmelik)

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü İdarî Dâvalar Müş.                                                               Ankara, 7/11/1967 Sayı : 3232-45-51/23916 Konu : İdare Yönetmeliğinin mer’iyete konulduğu Sıra […]

023 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Gecekondu Kanununa göre devredilmeyecek Hazine taşınmazları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Sayı : 3371-63-6518-18                                                                                Ankara, 1/4/1968 Şube : 3 Md. Konu : 775 sayılı Gecekondu […]

032 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Şube             : 5 Md.                                                                               Ankara, 1.12.1969 Sayı             : 3232-155/2805-58 Konu            : Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler Sıra No.: […]

044 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumunca satılacak hurdalar)

T.C. MALİYE BAKANLĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Sayı            : 3309 – 316 – 4 / 39 – 14077                                            Ankara, 23/6/1971 Konu           : Bakanlar Kurulunun 7/2156 sayılı Kararnamesi  uyarınca Makine […]

089 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ANKARA Şube     : KONT-KUR                                                                               13/10/1977 Sayı      : 3154-0/77-28110 Konu     : Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği Sıra No.:89 ………………………………..Valiliğine Milli Emlak Kontrolörlerinin mesleğe alınmaları, meslek içinde […]

091 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklulara ait tarım toprakları)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI            : 3232-45/0-III/78 Şb. 2/2 Md.11396                              21 Nisan 1978 KONU          : Suriye uyruklulara ait tarım toprakları Sıra No: 91 …………………..Valiliğine Suriye uyruklulara […]

126 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacı)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî  Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI  :  Mile – 4/4 Şb. Md. 3121-24383-5653                                      ANKARA KONU : Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacı.                                       11/2/1985 SIRA […]

132 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisillerin tahsilatı)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI     : 4/3 Şb. Md. 3361-20160/12147                                                       1/4/1986 KONU :  Ecrimisiller                                                                                                   SIRA NO: 132 Valiliklerce Bakanlığımıza gönderilen muhtelif yazılardan […]

134 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü  SAYI   :  MİLE – 3/2 Şb. Md. 3314-6720/39952                                                         ANKARA KONU : Ecrimisil alacağı                                                                                12/1/1986 SIRA  NO: 134 […]

173 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (ÖÇK Bölgelerindeki taşınmazların satılamayacağı)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI: Mile 15. Şb. 3303-28886/51317.                                       Ankara,4.11.1991 KONU: Taşınmaz mal satışları (Genel Tebliğ No:173) ……………………….VALİLİĞİNE (Defterdarlık) […]

195 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2886 s. Kanun kapsamında yapılan kiralamalarda 6570 s.Kanunun uygulanamayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü SAYI:B.07.0.MEG.0  14/3364-0/33725                                                          02.08.1994 KONU: MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No :195) Bakanlığımız merkezî denetim elemanlarınca yapılan […]