1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2020-054049 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaçak akaryakıt tasfiye işlemleri)

2020-054049 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaçak akaryakıt tasfiye işlemleri)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000[.3302.12098]-E.54049   02.03.2020

Konu: Kaçak akaryakıt işlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere kaçak akaryakıt işlemleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre il özel idaresi olmayan yerlerde defterdarlıklara bağlı Genel Müdürlüğümüz taşra birimleri  (Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri)  tarafından yürütülürken Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandıktan sonra da “herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal verilmemesi”  açısından Genel Müdürlüğümüz taşra birimleri tarafından “geçici olarak” yürütülmesine devam edilmiştir.

Diğer taraftan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi,  Muhafazası,  Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 28.02.2020 tarihli ve 31053 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 1 inci maddesi  “26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası,  Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına,  ‘rafinericiye satılır.’  ibaresinden sonra gelmek üzere  ‘Bu kapsamdaki kaçak akaryakıt,  numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilir.’ cümlesi ile aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

(4) Rafinericiler, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın, belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediği ve rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri,  uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapar veya yaptırır.  Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar olması gerekir. Analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanır.  Analiz sonucunda,  üretim süreçlerine zarar vermeyeceği kanıtlanan kaçak akaryakıtı rafinericiler teslim almakla yükümlüdür.

(5) Yapılan veya yaptırılan analiz sonucunda rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt, dördüncü fıkrada belirtilen akredite laboratuvarın analiz raporu ile birlikte bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre Lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir.  Söz konusu kurumlar,  bu kapsamdaki akaryakıtın atığa dönüşmesi ile bu atığa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumludur.”,

2 nci maddesi  “Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ibaresi ‘Ticaret Bakanlığı’ olarak, ‘Maliye Bakanlığı’nın’ ibaresi ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın’  olarak;  21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Gümrük ve Ticaret’ ibaresi  ‘Ticaret’  olarak,  ‘Maliye Bakanlıkları’ ibaresi  ‘Hazine ve Maliye Bakanlıkları’  olarak;  22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  ‘Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’  ibaresi  ‘Ticaret Bakanlığı’  olarak,  ‘Maliye Bakanlığı’  ibaresi  ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ olarak değiştirilmiştir.”,

3 üncü maddesi  “Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 –  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.”,

4 üncü maddesi “Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”,

5 inci maddesi  “Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret,  Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.”,

Şeklinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan Yönetmeliğin 18 inci maddesine eklenen 5 inci fıkrasına göre yapılan veya yaptırılan analiz sonucunda rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıtın bertaraf ettirilmek üzere Defterdarlıklar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.

Buna göre yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi açısından;  5607 sayılı Kanuna göre İdareniz tarafından muhafaza edilen kaçak akaryakıtın,  bu işle ilgili İdareniz tarafından kullanılan taşınırların işlem dosyalarıyla birlikte, teknik personel de bulundurularak gerekli ölçüm/tartım/sayım işlemleri yaptırılmak ve devir-teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle Defterdarlık yetkililerine tesliminin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Fatma VARANK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

ADANA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

ANKARA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

ANTALYA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

AYDIN VALİLİĞİ (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

BALIKESİR VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

BURSA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

DENİZLİ VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

ERZURUM VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

ESKİŞEHİR VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

GAZİANTEP VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

HATAY VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İSTANBUL VALİLİĞİNE  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İZMİR VALİLİĞİNE(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

KAYSERİ VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

KOCAELİ VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

KONYA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA

MALATYA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

MANİSA VALİLİĞİNE  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

MARDİN VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

MERSİN VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

MUĞLA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

ORDU VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

SAKARYA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

SAMSUN VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

ŞANLIURFA VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

TEKİRDAĞ VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

TRABZON VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

VAN VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Yorum Yap

Yorum Yap