1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2020-086212 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Ait Taşınırların Tasfiyesi)

2020-086212 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Ait Taşınırların Tasfiyesi)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000[3302.12270]-E.86212 14.04.2020

Konu: Sağlık Bakanlığına Ait Taşınırların Tasfiyesi 3302-12270

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen 12.07.2013 tarihli ve 3302-12270/28094 sayılı yazımız.

Not: 2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi)

81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen ilgi yazımız ile; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kullanılmakta iken, hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinde; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesinde yer alan “bu maddenin yayım tarihinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların kullanımında bulunan taşınırlardan HEK’e ayrılanlar edinme şekline bakılmaksızın satışı yapılarak ilgili bütçelerine gelir kaydedilir” hükmü gereğince, Geçici 9 uncu maddenin yayım tarihinden önce edinilen ve Sağlık Bakanlığının kullanımında iken hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinin Sağlık Bakanlığınca, yayım tarihinden sonra edinilen taşınırların ise tasfiyesinin Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yapılması gerektiği talimatı verilmişti.

Ancak, bazı Valiliklerden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) alınan yazılarda; 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesinin yürürlükten kaldırıldığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarından gelen hurdaya ayrılan taşınırların tasfiyesinde nasıl işlem yapılacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Bakanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili; 2.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin 25 inci maddesi ile; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesinin yürürlükten kaldırıldığı, buna göre Genel Bütçeli Kuruluşların ekonomik ömrünü dolduran taşınırların tasfiyesi görevi Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ait olduğundan, söz konusu taşınırların tasfiyesinin Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Valiliğine