2020-101366 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutları Satış İhalelerinin Başlatılması)

Makalemizi paylaşır mısınız?

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-401- (3316-0) 101366 *            13.05.2020

Konu: Kamu Konutları Satış İhalelerinin Başlatılması

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi: a) 3.03.2020 tarihli ve 19012002-310.99-75140 sayılı yazımız.

b) 21/04/2020 tarihli ve 91544 sayılı yazımız.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beş ilâ onbirinci fıkralarında, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiş olup buna ilişkin usul ve esasların yer aldığı 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, ekli listede il bazlı sayıları belirtilen toplam 6.594 adet kamu konutunun (bağımsız bölüm) 1 ay içerisinde ilana çıkarılması ve satış işleminin 6 ay içinde sonuçlandırılması, aksi takdirde Bakanlığımızdan yeniden izin alınmasının Bakanlık Makamını Olurları ile uygun görüldüğü usul ve esaslarıyla birlikte muhtelif tarihli ve sayılı yazılarımızla belirtilerek gereğinin yapılması, sonucundan bilgi verilmesi istenilmişti.

Ancak ilgi yazılarımızla; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında salgının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler belirtilerek, bu kapsamda Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi gibi işlemlerin ilgili mevzuatında yer alan istisnai haller dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif usulü” veya 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale işlemlerinin hem vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin sağlığı hem de salgının ülkemizde yayılımı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerden, ilanı yapılmış olanların iptal edilmesi, henüz ilanı yapılmamış olanlar hakkında önce Nisan ayı sonuna sonra ise 22 Mayıs 2029 tarihine kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesi gerektiği bildirilmişti.

Bu defa, normalleşme planı kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş için çalışmalara başlanılmış olup bu çerçevede, ekli listede sayıları belirtilen, daha önce satış talimatı verilen tüm kamu konutlarının (satış işlemi 6 ay içinde sonuçlanmayanlar ile bu konutlardan daha önce haleye çıkmış ancak, herhangi bir istekli çıkmaması nedeniyle satılamayan kamu konutlarının aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkarılması da dahil olmak üzere) ilan dahil ihaleye hazırlık işlemlerinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi veya 45 inci maddesine göre ihalelere 15 Haziran 2020 tarihinde başlanılması ve bu çerçevede, ihaleye çıkarılacak tüm kamu konutlarının ihale planlamasının (ihale tarihi, ilçe, mahalle, ada, parsel ve konut sayısı belirtilecek şekilde) yapılarak en geç 29/05/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi, ayrıca, mustafa.arik@csb.gov.tr adresine de e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, ihaleler başta olmak üzere yapılacak diğer iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen gerekli fiziki ve sosyal tedbirlerin (ihale salonlarının dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, maske kullanılması vb.) alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, İlinize bağlı İlçelere de bilgi verilerek gereğini rica ederim.

 

Murat KURUM

Bakan

Ek: Liste

Dağıtım: 81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

SıraİLKonut Sayısı (Adet)
Ankara3269
2Adana117
3Antalya137
4Aksaray84
5Bursa56
6İzmir343
7İstanbul140
8Konya187
9Gaziantep148
10Kırıkkale61
11Giresun12
12Isparta70
13Muğla62
14Niğde2
15Mersin108
16Afyonkarahisar51
17Aydın82
18Bilecik30
19Bolu54
20Çorum89
21Denizli78
22Edirne53
23Erzurum91
24Eskişehir121
25Kahramanmaraş103
26Kastamonu37
27Kayseri7
28Malatya136
29Ordu48
30Rize48
31Trabzon151
32Yozgat51
33Çanakkale69
34Çankırı45
35Elazığ1
36Kırklareli93
37Sakarya32
38Samsun56
39Van58
40Sivas79
41Şanlıurfa52
42Tokat83
Toplam6594

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.