1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2020-101366 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutları Satış İhalelerinin Başlatılması)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-401- (3316-0) 101366 *            13.05.2020

Konu: Kamu Konutları Satış İhalelerinin Başlatılması

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi: a) 3.03.2020 tarihli ve 19012002-310.99-75140 sayılı yazımız.

b) 21/04/2020 tarihli ve 91544 sayılı yazımız.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beş ilâ onbirinci fıkralarında, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiş olup buna ilişkin usul ve esasların yer aldığı 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, ekli listede il bazlı sayıları belirtilen toplam 6.594 adet kamu konutunun (bağımsız bölüm) 1 ay içerisinde ilana çıkarılması ve satış işleminin 6 ay içinde sonuçlandırılması, aksi takdirde Bakanlığımızdan yeniden izin alınmasının Bakanlık Makamını Olurları ile uygun görüldüğü usul ve esaslarıyla birlikte muhtelif tarihli ve sayılı yazılarımızla belirtilerek gereğinin yapılması, sonucundan bilgi verilmesi istenilmişti.

Ancak ilgi yazılarımızla; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında salgının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler belirtilerek, bu kapsamda Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi gibi işlemlerin ilgili mevzuatında yer alan istisnai haller dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif usulü” veya 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale işlemlerinin hem vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin sağlığı hem de salgının ülkemizde yayılımı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerden, ilanı yapılmış olanların iptal edilmesi, henüz ilanı yapılmamış olanlar hakkında önce Nisan ayı sonuna sonra ise 22 Mayıs 2029 tarihine kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesi gerektiği bildirilmişti.

Bu defa, normalleşme planı kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş için çalışmalara başlanılmış olup bu çerçevede, ekli listede sayıları belirtilen, daha önce satış talimatı verilen tüm kamu konutlarının (satış işlemi 6 ay içinde sonuçlanmayanlar ile bu konutlardan daha önce haleye çıkmış ancak, herhangi bir istekli çıkmaması nedeniyle satılamayan kamu konutlarının aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkarılması da dahil olmak üzere) ilan dahil ihaleye hazırlık işlemlerinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi veya 45 inci maddesine göre ihalelere 15 Haziran 2020 tarihinde başlanılması ve bu çerçevede, ihaleye çıkarılacak tüm kamu konutlarının ihale planlamasının (ihale tarihi, ilçe, mahalle, ada, parsel ve konut sayısı belirtilecek şekilde) yapılarak en geç 29/05/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi, ayrıca, mustafa.arik@csb.gov.tr adresine de e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, ihaleler başta olmak üzere yapılacak diğer iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen gerekli fiziki ve sosyal tedbirlerin (ihale salonlarının dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, maske kullanılması vb.) alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, İlinize bağlı İlçelere de bilgi verilerek gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Ek: Liste

Dağıtım: 81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Sıra İL Konut Sayısı (Adet)
Ankara 3269
2 Adana 117
3 Antalya 137
4 Aksaray 84
5 Bursa 56
6 İzmir 343
7 İstanbul 140
8 Konya 187
9 Gaziantep 148
10 Kırıkkale 61
11 Giresun 12
12 Isparta 70
13 Muğla 62
14 Niğde 2
15 Mersin 108
16 Afyonkarahisar 51
17 Aydın 82
18 Bilecik 30
19 Bolu 54
20 Çorum 89
21 Denizli 78
22 Edirne 53
23 Erzurum 91
24 Eskişehir 121
25 Kahramanmaraş 103
26 Kastamonu 37
27 Kayseri 7
28 Malatya 136
29 Ordu 48
30 Rize 48
31 Trabzon 151
32 Yozgat 51
33 Çanakkale 69
34 Çankırı 45
35 Elazığ 1
36 Kırklareli 93
37 Sakarya 32
38 Samsun 56
39 Van 58
40 Sivas 79
41 Şanlıurfa 52
42 Tokat 83
Toplam 6594

Yorum Yap