placeholder content 1

Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/3976, K: 1997/3037 (İhalede taraflar arasındaki sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği)

Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/3976, K: 1997/3037, 17/06/1997 İhalede taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri çerçevesinde adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği. […]