1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2021-1820207 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İhaleleri)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-82405078-930-1820207         24.09.2021

Konu: 3303-0 Satış İhaleleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 10/02/2021 tarihli ve 272186 sayılı yazımız,.

b) 16/09/2019 tarihli ve 214572 sayılı yazımız.

Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine yazılan ilgi (a) yazıda, 2021 yılında Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik işlemlere ağırlık verileceği ve illerimizin yapacakları satış ihaleleri, Hazineye ait tarım arazileri ile yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışı performans göstergesi olarak dikkate alınacağı belirtilerek 2021 yılı için; 2018-2020 dönemi gelir gerçekleşmeleri ve illerimizin özel durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle her bir Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) için satış ihalesine çıkarılan taşınmazların toplam bedellerine yönelik performans hedefleri belirlenmiştir.

Bu şekilde hedeflenen performans hedeflerine ulaşılması, 2021 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nda öngörülen gelir hedeflerine ulaşılması bakımından önem taşımaktadır.

Ayrıca ilgi (b) yazımızla, iş ve işlemlerimizin en kısa sürede tamamlanarak paydaş taleplerinin daha kısa sürede karşılanması, bürokrasinin azaltılması ve Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının satış, kira, kullanma izni ve irtifak hakkı tesisine ilişkin verilen ihale talimatlarının en geç 1 ay içerisinde ilana çıkarılması, bu konuda herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu nedenle, 30/09/2021 tarihine kadar gerek Bakanlığımızca ve gerekse 327 sayılı Milli Emlak Tebliği ile verilen yetki kapsamında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) tarafından ihale talimatı verilen taşınmazlarının en geç 31/10/2021 tarihine kadar ihaleye çıkarılması, ilan ve diğer işlemlerinin ihale gününün en geç 31/10/2021 olarak belirlenebileceği dikkate alınarak ivedilikle yapılması, bu kapsamda kalan taşınmazların ihalelerinin 31/10/2021 tarihinden sonraya kesinlikle bırakılmaması, il ve ilçe milli emlak birimleri tarafından yapılan ihale ilanlarının bir örneğinin mustafaumut.sakal@csb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

YAZININ PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yap