220 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Konut dağıtım komisyonlarının oluşturulma şekli)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0 13/3121-24384/16662             03.06.1996

KONU:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:220)

Bu Tebliğ, 249 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği gibi, konut dağıtım komisyonlarının oluşturulma şekli 28.9.1984 ve 125 sıra no.lu Milli Emlak genel Tebliği ile düzenlenmiş idi.

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikte; illerde milli emlak dairesi başkanlığı kurulmasına imkan tanınmıştır.

Bu çerçevede İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinde milli emlak dairesi başkanlıkları kurulmuştur. Bundan dolayı başkanlık kurulan illerde konut dağıtım komisyonlarının yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

Buna göre; milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde konut dağıtım komisyonunun defterdar, milli emlak dairesi başkanı ve müdürden oluşması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğini ile bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

İmza

Saim KIRGÖZ

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:

Valiliklere

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü