223 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O,MEG.O.4/3130-53/24851      – 08.08.1996

KONU

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No : 223)          

Devlete ait taşınmaz malların kiraya verilmesi, tâşınıt ve taşınmaz malların satılması veya izale-i şuyü suretiyle tasfiyesi, devletçe satın alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tesbit ettirilmesi ve buna benzer diğer işler için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 9 ncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 750.000.-TL. ücret ödenmesi uygun görülmüştür.

Ancak, Hazine arazilerinin tesbit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir. 

28.01.1994 gün ve 190 no.1u Milli Emlak Genel Tebliği yürÜrlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.   

İmza 

M. Akif HAMZAÇEBİ

Millî Emlak Genel Müdürü

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü