1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Tebliğleri
  3. 246 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 2000 yılı kira artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağı)

246 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 2000 yılı kira artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağı)


MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 246)

(10.03.2000 tarih ve 23989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)           

18 Şubat 2000 tarih ve 23968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 16.02.2000 tarih ve 4531 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi ile, sözleşmelerde kararlaştırılan kira paralarının 2000 yılında yıllık % 25, 2001 yılında ise % 10 oranında artırılabileceği öngörülmüştür.

4531 sayılı Kanuna paralellik sağlanması amacıyla, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallardan, sözleşmelerinde aksine hüküm olsa dahi kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve kullanım hakkı verilenlerin 2000 yılındaki artış oranının, söz konusu Kanunun yürürlük tarihi olan 18.02.2000 tarihinden sonra artış yapılacak olanlar için % 25 olarak uygulanması uygun görülmüştür.

2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira birim bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurlar, 14.10.1999 tarih ve 242 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden 15.04.2000 tarihinden geçerli olmak üzere % 25 oranında artırılarak tahsil edilecektir.

Tebliğ olunur.

 

Yorum Yap

Yorum Yap