044 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumunca satılacak hurdalar)

T.C. MALİYE BAKANLĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sayı            : 3309 – 316 – 4 / 39 – 14077                                            Ankara, 23/6/1971

Konu           : Bakanlar Kurulunun 7/2156 sayılı Kararnamesi  uyarınca Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumunca satılacak hurdalar

Sıra No. : 44

………………………………… Valiliğine

Resmî Gazete’nin (13801) sayılı nüshasında yayımlanan, Bakanlar Kurulunun 20.3.1971 tarih ve 7/2156 sayılı kararnamesinde;

“Resmî daire ve idareler ve iktisadî Devlet teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklarının malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılmayacak bir hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçların kendi ihtiyaçlarından fazlalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 6 ayda bir piyasa etüdlerine dayanılarak yapacağı tesbit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilecek fiyatlarla adı geçen Kuruma satış suretiyle devirleri”,

öngörülmektedir.

Bu Kararnameye göre, genel bütçeye dahil daire ve müesseselerle askerî birlikler tarafından tasfiyeleri için mal dairelerine devredilen her türlü hurda maden, malzeme, kuruluş dışı top, ağır ve hafif silâhlarla mühimmatın, hurda haline gelmiş muharrik ve müteaharrik araçların, yukarıda belirtildiği üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca kabul ve ilân edilecek, 6 şar aylık fiyatlar üzerinden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı gerekmektedir.

Bu nedenlerle; bundan sonra, satılmak üzere idarenize intikal edecek ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun izabelik ham madde ihtiyacını karşılayacak olan hurdaların,

1- Bakanlığımızdan verilecek talimata esas olmak üzere, cins ve miktarlarının derhal bildirilmesi ve bu kabil hurdaların Bakanlığımızın muvafakatı alınmadan harice satılmaması,

2- Adı geçen Kuruma satışı gereken hurda miktarı bir kamyon istiabından az olduğu ve bu miktarı buluncaya kadar bekletilmesinde depolama şartları müsait olmadığı takdirde durumun Bakanlığımıza intikal ettirilmesi ve hurdaların harice satışı için izin alınması,

3- Hurdaların satışına esas olan fiyatlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca, altı ayda bir kabul ve ilân edileceğinden ve bu fiyatlar satış izninde Bakanlığımıza bildirileceğinden, teslim edilecek hurda bedellerinin buna göre hesaplanarak tahsil edilmesi,

4- Bu konuda tereddütü mucip bir cihet görüldüğü takdirde, keyfiyetin Bakanlığımızdan alınacak talimata uygun şekilde yapılması,

hususunun ilgililere tebliği önemle rica olunur.

Maliye Bakanı Y.

Mehmet AKMANSU

Bakanlık Müşaviri

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.