2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Bu Kanun 02.07.2018/703 s. KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası: 2992, Kabul Tarihi: 29.03.1984, Resmi Gazete T/S: 07.04.1984/18365

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Ek Madde 3- (Ek: 06.08.1997/4301) (Mülga: 14.07.2004/5217)[1]

  1. Mülga maddenin metni: “Ek Madde 3- (Ek: 06.08.1997/4301) Hazinece adalet hizmetleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri için tahsis edilen bina ve arsaların tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri veya yeni cezaevi yapımı nedeniyle kullanımlarından vazgeçilmesi halinde; bunların satışına, Maliye Bakanı yetkilidir. Satış bedelleri, adalet hizmet binaları ile cezaevleri binalarının yapımı ve onarımlarında kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine Maliye Bakanlığınca özel ödenek olarak kaydedilir. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilir.
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.