1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

AİHM’nin İmar Yaptırımlarına Bakışı


Kaçak olarak ya da imar planına aykırı olarak inşa edilen yapılar için para cezaları uygulanması ve bu yapıların yıkılması da AİHM nezdinde dava konusu edilmiştir.

Mahkeme planlama konusundaki temel yaklaşımına paralel olarak imar yaptırımlarını bireysel ve aşırı bir külfet teşkil etmemek kaydıyla mülkiyet hakkına aykırı bulmamaktadır.

Örneğin Saliba/Malta davasında imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapıların yıkılması konusunda devletin (Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesindeki koşullara uyulmak şartıyla) yetkisinin bulunduğuna karar vermiştir. İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkılması şeklinde mülkiyet hakkına getirilen müdahale, kamunun menfaati ile bireysel menfaat arasındaki adil dengeyi bozmamaktadır (Sarı, 2010: 114).

Yorum Yap