Alacaklar Üzerinde Kurulabilen Sınırlı Ayni Haklar

Sınırlı Ayni Haklar Nelerdir?

Mülkiyet, hak sahibine en geniş yetkiler temin eden bir ayni hak olduğu halde sınırlı ayni haklar bu yetkilerden bir kısmını temin etmektedir.

Mülkiyet hakkının üç yönü bulunur: Kullanma, yararlanma ve tasarruf.

Sınırlı ayni haklar, bu yönlerden bir veya ikisini sağlayan haklardır.

Sınırlı ayni haklar konusunda detaylı bilgi için şu yazıya bakabilirsiniz: Sınırlı Ayni Haklar Nedir? Sınırlı Ayni Hakların Konusu ve Türleri

Alacaklar Üzerinde Kurulabilen Sınırlı Ayni Haklar Nelerdir?

Başka unsurların yanı sıra alacaklar üzerinde de kurulabilen sınırlı ayni haklar, Medeni Kanun’da sınırlı olarak sayılmıştır. Alacaklar üzerinde kurulan sınırlı ayni haklar, Medeni Kanun’da intifa hakkı ve rehin hakkı olarak belirtilmiştir.

Alacaklar Üzerinde İntifa Hakkı

Medeni Kanunu’nun 794. maddesine göre, aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar.

Medeni Kanuna göre intifa hakkı taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin Hakkı

Medeni Kanun’un 954. maddesine göre başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer haklar rehnedilebilir.

Senede bağlanmış olan veya olmayan alacakların rehni için rehin sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve senede bağlı alacaklarda senedin teslim edilmesi gerekir.

Alacaklı veya rehneden, rehni borçluya ihbar edebilir.

Diğer hakların rehninde, yazılı rehin sözleşmesiyle birlikte, bu hakların devri için öngörülen şekle uyulması gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.