Amerika Birleşik Devletlerin’de Uygulanan Kira Kontrolleri

Amerika Birleşik Devletlerinde de (eyaletler arası faklılıklar görülmekle birlikte) kira kontrolleri uygulanmaktadır.

Özellikle 1970’li yıllarda enflasyon oranının aşırı yükselmesi sonucu başlanan kira kontrolleri, bugün bazı eyaletlerde kaldırılmış ya da hafifletilmiş olsa bile hala pek çok eyalette uygulanmaya devam etmektedir.

Örneğin Kaliforniya’da 1995 yılında kabul edilen “Costa-Hawkins Rental Housing Act” taşınmaz kiralarının sınırlandırılması ile ilgili hükümler ihtiva etmektedir. Bu Kanun 1950 yılından beri uygulanan kira kontrol sistemini önemli ölçüde değiştirmiş ve yeni bir kiracılık sistemi getirmiştir. Bu eyalette ev sahipleri, kiracılar ile ev sahipleri arasında yapılan kira sözleşmelerini Kira Kurulu’na (Rent Board) kaydettirmek ve her yıl belli bir kayıt ücreti ödemek zorundadır.

Kiraya konu taşınmazlara uygulanan bir kira tavanı bulunmaktadır. Kira artışları ise iki şekilde olabilmektedir. Birincisi Kira Kurulu tarafından benzer özellikler gösteren konutlar için belirlenen genel kira artış oranları kullanılabilmektedir. Bu artış oranları her yıl en geç 31 ekim tarihine kadar, temel fiyatlar ve enflasyon oranı dikkate alınarak Kira Kurulu tarafından yayınlanan “yıllık genel düzenleme” ile yeniden belirlenmektedir.

İkinci sistemde ise; Kira Kurulu tarafından belirlenen artış oranını uygulamak istemeyen ev sahibi uygulamak istediği kira artış oranı için dilekçe ile başvurarak Kira Kurulu’ndan izin almaktadır. Buna karşılık kiracıların da kira bedellerinin düşürülmesi için aynı Kurul’a başvurma yetkileri bulunmaktadır. Ayrıca ev sahiplerinin ya da Kira Kurulu’nun kiracıları tahliye etme hakkı bulunmamaktadır. Bu konudaki yetki hukuk mahkemelerindedir.

New York’ta ise kira kontrolü ve kira bedellerinin stabilizasyonu (dondurulması) şeklinde iki uygulama söz konusudur. 1947’den beri uygulanan kira kontrolleri toplam konut stokunun küçük bir kısmını kapsamaktadır. Buna karşılık konut stokunun büyük bir kısmı, 1969 yılından beri uygulanan kiraların dondurulması uygulaması ile karşı karşıyadır.

New Jersey eyaletinde de bu konuyu düzenleyen bir kanun olmamasına rağmen kira bedellerinin artışı sınırlandırılmıştır. Burada uygulanan düzenlemelere göre taşınmaz sahipleri, kira devam ederken kira bedelinin artırılmasını talep edememektedirler. Kira süresinin sonunda artış ise, ancak kiracıya bu yönde bir tebligat yapılması ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu durumda dahi kira bedelinin artırılması, kiracının bu tebligatı kabul etmesine bağlıdır. Kiracı tebligatla önerilen artışı kabul etmez ise taşınmaz maliki kiracının tahliyesi için Superior Court’da (istinaf hariç olmak üzere hiçbir mahkemenin nezareti altında olmayan mahkeme) dava açmak zorundadır. Bu durumda yeni kira bedeli bu mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Arizona eyaletinde yürürlükte bulunan Act in the Arizona Revised Statutes’in ilgili maddeleri, kiracıları tahliyeye ve kira artışlarına karşı korumaktadır. Bu Kanun’a göre taşınmaz maliki, mahkeme kararı olmaksızın kiracıyı tahliye edememektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.