1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Ankara, Gölbaşında Milli Emlak’tan Satılık Konut (Villa) Parselleri


1. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; 28-29-30/09/2020-01-02/10/2020 tarihlerinde saat 09:00′ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. (Adres: Ankara Defterdarlığı Binası Mithatpaşa Caddesi No:9 Zemin Kat İhale Odası)

(Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?)

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.

4.İhaleye katılıcakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

8. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

9. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.

MAHALLE Ada Pars. Yüzölç. Hazine Hissesi İmar Bedel Geçici Teminat İhale Günü Saati
AKVİRANÇARSAK 123617 202 1.142,60 TAM İMARSIZ 14.900,00 4.470,00 28.09.2020 09:00
AKVİRANÇARSAK 126385 1 2.089,00 TAM İMARSIZ 39.700,00 11.910,00 28.09.2020 09:15
AKVİRANÇARSAK 123598 57 10.009,68 TAM İMARSIZ 70.100,00 14.020,00 28.09.2020 09:30
AKVİRANÇARSAK 123662 2 3.743,57 TAM İMARSIZ 48.700,00 14.610,00 28.09.2020 09:45
AKVİRANÇARSAK 123662 3 3.760,77 TAM İMARSIZ 48.900,00 14.670,00 28.09.2020 10:00
KIZILCAŞAR 122763 2 11.023,00 646,00 TİCARET VE KONUT ALANI 2.110.000,00 422.000,00 28.09.2020 10:15
HACILAR 113887 12 500,00 TAM KONUT ALANI 150.000,00 30.000,00 28.09.2020 10:30
HACILAR 113871 7 500,00 TAM KONUT ALANI 150.000,00 30.000,00 28.09.2020 10:45
HACILAR 113858 4 537,04 TAM KONUT ALANI 161.150,00 32.230,00 28.09.2020 11:00
HACILAR 113846 3 750,00 TAM KONUT ALANI 195.000,00 39.000,00 28.09.2020 11:15
HACILAR 113903 4 624,67 TAM KONUT ALANI 203.050,00 40.610,00 28.09.2020 11:30
HACILAR 113894 9 500,00 TAM KONUT ALANI 162.500,00 32.500,00 28.09.2020 11:45
HACILAR-İMAR 110136 1 3.000,00 TAM KONUT ALANI 600.000,00 120.000,00 28.09.2020 13:30
HACILAR-İMAR 110160 2 3.000,00 TAM KONUT ALANI 600.000,00 120.000,00 28.09.2020 13:45
HACILAR-İMAR 112520 1 1.505,00 TAM KONUT ALANI 451.500,00 90.300,00 28.09.2020 14:00
HACILAR-İMAR 112520 2 1.504,00 TAM KONUT ALANI 451.200,00 90.240,00 28.09.2020 14:15
HACILAR 113855 4 1.665,93 TAM KONUT ALANI 499.800,00 99.960,00 28.09.2020 14:30
HACILAR-İMAR 110185 14 1.000,00 TAM KONUT ALANI 300.000,00 60.000,00 28.09.2020 14:45
HACILAR 113852 1 1.302,69 TAM KONUT ALANI 390.850,00 78.170,00 28.09.2020 15:00
HACILAR-İMAR 114889 4 1.862,00 TAM KONUT ALANI 558.600,00 111.720,00 28.09.2020 15:15
HACILAR-İMAR 114889 3 1.744,00 TAM KONUT ALANI 523.200,00 104.640,00 28.09.2020 15:30
HACILAR-İMAR 114889 2 1.750,00 TAM KONUT ALANI 525.000,00 105.000,00 28.09.2020 15:45
HACILAR-İMAR 118048 14 1.150,00 TAM KONUT ALANI 379.500,00 75.900,00 28.09.2020 16:00
HACILAR-İMAR 114036 5 1.500,00 TAM KONUT ALANI 337.500,00 67.500,00 29.09.2020 09:00
HACILAR-İMAR 114034 14 1.500,00 TAM KONUT ALANI 375.000,00 75.000,00 29.09.2020 09:15
HACILAR-İMAR 114033 13 1.500,00 TAM KONUT ALANI 375.000,00 75.000,00 29.09.2020 09:30
HACILAR-İMAR 114033 2 1.500,00 TAM KONUT ALANI 375.000,00 75.000,00 29.09.2020 09:45
HACILAR-İMAR 114889 1 1.750,00 TAM KONUT ALANI 525.000,00 105.000,00 29.09.2020 10:00
HACILAR 113888 7 1.070,99 TAM KONUT ALANI 321.300,00 64.260,00 29.09.2020 10:15
HACILAR-İMAR 114028 7 1.500,00 TAM KONUT ALANI 300.000,00 60.000,00 29.09.2020 10:30
HACILAR 113913 5 1.000,00 TAM KONUT ALANI 325.000,00 65.000,00 29.09.2020 10:45
HACILAR 113899 2 1.077,91 TAM KONUT ALANI 350.350,00 70.070,00 29.09.2020 11:00
HACILAR 113888 5 1.063,90 TAM KONUT ALANI 319.200,00 63.840,00 29.09.2020 11:15
HACILAR 113877 2 1.699,81 TAM KONUT ALANI 467.450,00 93.490,00 29.09.2020 11:30
HACILAR 113888 2 700,00 TAM KONUT ALANI 210.000,00 42.000,00 29.09.2020 11:45
HACILAR 113888 6 1.073,14 TAM KONUT ALANI 321.950,00 64.390,00 29.09.2020 13:30
HACILAR 113897 4 717,34 TAM KONUT ALANI 233.150,00 46.630,00 29.09.2020 13:45
HACILAR 113877 1 1.500,00 TAM KONUT ALANI 412.500,00 82.500,00 29.09.2020 14:00
HACILAR 113855 5 1.438,52 TAM KONUT ALANI 431.600,00 86.320,00 29.09.2020 14:15
HACILAR 113863 1 1.195,75 1.047,29 KONUT ALANI 345.650,00 69.130,00 29.09.2020 14:30
HACILAR 113871 6 1.000,00 TAM KONUT ALANI 300.000,00 60.000,00 29.09.2020 14:45
HACILAR 113863 2 1.146,22 946,22 KONUT ALANI 312.300,00 62.460,00 29.09.2020 15:00
HACILAR-İMAR 112320 6 1.685,00 TAM KONUT ALANI 505.500,00 101.100,00 29.09.2020 15:15
HACILAR-İMAR 289 10 3.000,00 TAM KONUT ALANI 750.000,00 150.000,00 29.09.2020 15:30
HACILAR 113846 4 833,77 TAM KONUT ALANI 216.800,00 43.360,00 29.09.2020 15:45
HACILAR-İMAR 768 3 3.000,00 2.320,50 KONUT ALANI 464.100,00 92.820,00 29.09.2020 16:00
HACILAR-İMAR 796 1 3.000,00 2.533,00 KONUT ALANI 506.600,00 101.320,00 30.09.2020 09:00
HACILAR-İMAR 110137 1 3.000,00 1.536,00 KONUT ALANI 307.200,00 61.440,00 30.09.2020 09:15
HACILAR-İMAR 110141 10 3.000,00 1.455,00 KONUT ALANI 291.000,00 58.200,00 30.09.2020 09:30
HACILAR-İMAR 110152 2 1.500,00 813,00 KONUT ALANI 223.600,00 44.720,00 30.09.2020 09:45
HACILAR-İMAR 110160 3 3.000,00 1.545,00 KONUT ALANI 309.000,00 61.800,00 30.09.2020 10:00
HACILAR-İMAR 110162 4 3.000,00 1.239,00 KONUT ALANI 247.800,00 49.560,00 30.09.2020 10:15
HACILAR-İMAR 110169 3 3.000,00 TAM KONUT ALANI 690.000,00 138.000,00 30.09.2020 10:30
HACILAR-İMAR 110169 4 3.000,00 TAM KONUT ALANI 690.000,00 138.000,00 30.09.2020 10:45
HACILAR-İMAR 110170 4 3.200,00 TAM KONUT ALANI 736.000,00 147.200,00 30.09.2020 11:00
HACILAR-İMAR 110174 2 1.500,00 1.428,00 KONUT ALANI 392.700,00 78.540,00 30.09.2020 11:15
HACILAR-İMAR 110175 1 1.500,00 TAM KONUT ALANI 412.500,00 82.500,00 30.09.2020 11:30
HACILAR-İMAR 110175 2 1.500,00 1.391,00 KONUT ALANI 382.550,00 76.510,00 30.09.2020 11:45
HACILAR-İMAR 111392 17 1.153,00 TAM KONUT ALANI 1.153.000,00 230.600,00 30.09.2020 13:30
HACILAR-İMAR 112520 5 1.724,00 1.604,00 KONUT ALANI 481.200,00 96.240,00 30.09.2020 13:45
HACILAR-İMAR 112528 3 1.940,00 TAM KONUT ALANI 582.000,00 116.400,00 30.09.2020 14:00
HACILAR-İMAR 112925 3 1.708,00 1.230,00 KONUT ALANI 233.700,00 46.740,00 30.09.2020 14:15
HACILAR-İMAR 112930 1 1.500,00 TAM KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 30.09.2020 14:30
HACILAR-İMAR 112930 2 1.500,00 TAM KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 30.09.2020 14:45
HACILAR-İMAR 112930 3 1.500,00 TAM KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 30.09.2020 15:00
HACILAR-İMAR 112930 10 1.951,00 TAM KONUT ALANI 370.700,00 74.140,00 30.09.2020 15:15
HACILAR-İMAR 112931 8 1.502,00 TAM KONUT ALANI 285.400,00 57.080,00 30.09.2020 15:30
HACILAR-İMAR 112932 1 2.348,00 TAM KONUT ALANI 453.000,00 90.600,00 30.09.2020 15:45
HACILAR-İMAR 112935 3 2.673,00 TAM KONUT ALANI 507.900,00 101.580,00 30.09.2020 16:00
HACILAR 113845 1 1.514,58 TAM KONUT ALANI 416.550,00 83.310,00 01.10.2020 09:00
HACILAR 113855 3 1.056,42 770,32 KONUT ALANI 231.100,00 46.220,00 01.10.2020 09:15
HACILAR 113858 10 940,54 TAM KONUT ALANI 310.400,00 62.080,00 01.10.2020 09:30
HACILAR 113864 1 848,19 TAM KONUT ALANI 279.950,00 55.990,00 01.10.2020 09:45
HACILAR 113864 5 644,70 TAM KONUT ALANI 212.800,00 42.560,00 01.10.2020 10:00
HACILAR 113865 3 775,88 TAM KONUT ALANI 256.050,00 51.210,00 01.10.2020 10:15
HACILAR 113866 2 836,13 TAM KONUT ALANI 250.850,00 50.170,00 01.10.2020 10:30
HACILAR 113868 1 1.197,56 743,70 KONUT ALANI 241.750,00 48.350,00 01.10.2020 10:45
HACILAR 113870 3 1.825,11 TAM KONUT ALANI 593.200,00 118.640,00 01.10.2020 11:00
HACILAR 113872 1 645,41 TAM KONUT ALANI 209.800,00 41.960,00 01.10.2020 11:15
HACILAR 113877 3 829,36 TAM KONUT ALANI 228.100,00 45.620,00 01.10.2020 11:30
HACILAR 113885 2 2.112,98 1.189,00 TİCARET ALANI 1.189.000,00 237.800,00 01.10.2020 11:45
HACILAR 113889 1 1.500,00 TAM KONUT ALANI 412.500,00 82.500,00 01.10.2020 13:30
HACILAR 113889 4 1.828,70 TAM KONUT ALANI 548.650,00 109.730,00 01.10.2020 13:45
HACILAR 113889 6 1.640,50 TAM KONUT ALANI 451.150,00 90.230,00 01.10.2020 14:00
HACILAR 113890 1 1.500,00 741,16 KONUT ALANI 222.350,00 44.570,00 01.10.2020 14:15
HACILAR 113905 5 650,00 599,94 KONUT+ TİCARET ALANI 210.000,00 42.000,00 01.10.2020 14:30
HACILAR 113907 7 793,64 TAM KONUT ALANI 257.950,00 51.590,00 01.10.2020 14:45
HACILAR-İMAR 114020 5 1.500,00 1.191,00 KONUT ALANI 297.750,00 59.550,00 01.10.2020 15:00
HACILAR-İMAR 114030 3 1.948,00 TAM KONUT ALANI 487.000,00 97.400,00 01.10.2020 15:15
HACILAR-İMAR 114031 2 2.297,00 TAM KONUT ALANI 574.250,00 114.850,00 01.10.2020 15:30
HACILAR-İMAR 114045 14 1.500,00 1.327,00 KONUT ALANI 298.600,00 59.720,00 01.10.2020 15:45
HACILAR-İMAR 114046 10 1.600,00 1.064,00 KONUT ALANI 212.800,00 42.560,00 01.10.2020 16:00
HACILAR-İMAR 114888 1 1.750,00 1.474,00 KONUT ALANI 405.350,00 81.070,00 02.10.2020 09:00
HACILAR-İMAR 114888 2 1.500,00 1.474,00 KONUT ALANI 405.350,00 81.070,00 02.10.2020 09:15
HACILAR-İMAR 118047 10 1.500,00 1.415,00 KONUT ALANI 424.500,00 84.900,00 02.10.2020 09:30
HACILAR-İMAR 118065 3 1.500,00 TAM KONUT ALANI 375.000,00 75.000,00 02.10.2020 09:45
HACILAR 121201 5 2.523,00 TAM KONUT ALANI 706.450,00 141.290,00 02.10.2020 10:00
HACILAR-İMAR 112927 1 1.726,00 917,00 KONUT ALANI 174.250,00 34.850,00 02.10.2020 10:15
HACILAR 113846 1 750,00 616,95 KONUT ALANI 185.100,00 37.020,00 02.10.2020 10:30
HACILAR 113855 7 1.000,00 411,42 KONUT ALANI 123.450,00 24.690,00 02.10.2020 10:45
HACILAR 113860 1 791,79 521,69 KONUT ALANI 156.550,00 31.310,00 02.10.2020 11:00
HACILAR 113864 3 500,00 465,25 KONUT ALANI 153.550,00 30.710,00 02.10.2020 11:15
HACILAR 113865 1 728,35 508,10 KONUT ALANI 167.700,00 33.540,00 02.10.2020 11:30
HACILAR 113865 4 1.000,00 569,13 KONUT ALANI 199.200,00 39.840,00 02.10.2020 11:45
HACILAR 113872 2 500,00 TAM KONUT ALANI 162.500,00 32.500,00 02.10.2020 13:15
HACILAR 113872 4 560,90 TAM KONUT ALANI 182.300,00 36.460,00 02.10.2020 13:30
HACILAR 113872 5 600,00 TAM KONUT ALANI 180.000,00 36.000,00 02.10.2020 13:45
HACILAR 113883 1 500,00 TAM KONUT ALANI 150.000,00 30.000,00 02.10.2020 14:00
HACILAR 113883 4 638,02 TAM KONUT ALANI 191.450,00 38.290,00 02.10.2020 14:15
HACILAR 113883 5 561,98 TAM KONUT ALANI 168.600,00 33.720,00 02.10.2020 14:30
HACILAR 113893 1 600,00 404,70 KONUT ALANI 111.300,00 22.260,00 02.10.2020 14:45
HACILAR 113893 3 635,57 553,18 KONUT ALANI 152.150,00 30.430,00 02.10.2020 15:00
HACILAR 113906 1 776,80 556,88 KONUT ALANI 167.100,00 33.420,00 02.10.2020 15:15
HACILAR 113907 8 590,95 577,60 KONUT ALANI 187.750,00 37.550,00 02.10.2020 15:30
HACILAR 113914 4 750,00 500,07 KONUT ALANI 162.550,00 32.510,00 02.10.2020 15:45
HACILAR 121233 7 1.141,00 612,00 KONUT ALANI 189.750,00 37.950,00 02.10.2020 16:00

Yorum Yap