Ankara, Gölbaşında Milli Emlak’tan Satılık Konut (Villa) Parselleri

Linkedin

1. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; 28-29-30/09/2020-01-02/10/2020 tarihlerinde saat 09:00′ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. (Adres: Ankara Defterdarlığı Binası Mithatpaşa Caddesi No:9 Zemin Kat İhale Odası)

(Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?)

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.

4.İhaleye katılıcakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

8. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

9. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.

MAHALLEAdaPars.Yüzölç.Hazine HissesiİmarBedelGeçici Teminatİhale GünüSaati
AKVİRANÇARSAK1236172021.142,60TAMİMARSIZ14.900,004.470,0028.09.202009:00
AKVİRANÇARSAK12638512.089,00TAMİMARSIZ39.700,0011.910,0028.09.202009:15
AKVİRANÇARSAK1235985710.009,68TAMİMARSIZ70.100,0014.020,0028.09.202009:30
AKVİRANÇARSAK12366223.743,57TAMİMARSIZ48.700,0014.610,0028.09.202009:45
AKVİRANÇARSAK12366233.760,77TAMİMARSIZ48.900,0014.670,0028.09.202010:00
KIZILCAŞAR122763211.023,00646,00TİCARET VE KONUT ALANI2.110.000,00422.000,0028.09.202010:15
HACILAR11388712500,00TAMKONUT ALANI150.000,0030.000,0028.09.202010:30
HACILAR1138717500,00TAMKONUT ALANI150.000,0030.000,0028.09.202010:45
HACILAR1138584537,04TAMKONUT ALANI161.150,0032.230,0028.09.202011:00
HACILAR1138463750,00TAMKONUT ALANI195.000,0039.000,0028.09.202011:15
HACILAR1139034624,67TAMKONUT ALANI203.050,0040.610,0028.09.202011:30
HACILAR1138949500,00TAMKONUT ALANI162.500,0032.500,0028.09.202011:45
HACILAR-İMAR11013613.000,00TAMKONUT ALANI600.000,00120.000,0028.09.202013:30
HACILAR-İMAR11016023.000,00TAMKONUT ALANI600.000,00120.000,0028.09.202013:45
HACILAR-İMAR11252011.505,00TAMKONUT ALANI451.500,0090.300,0028.09.202014:00
HACILAR-İMAR11252021.504,00TAMKONUT ALANI451.200,0090.240,0028.09.202014:15
HACILAR11385541.665,93TAMKONUT ALANI499.800,0099.960,0028.09.202014:30
HACILAR-İMAR110185141.000,00TAMKONUT ALANI300.000,0060.000,0028.09.202014:45
HACILAR11385211.302,69TAMKONUT ALANI390.850,0078.170,0028.09.202015:00
HACILAR-İMAR11488941.862,00TAMKONUT ALANI558.600,00111.720,0028.09.202015:15
HACILAR-İMAR11488931.744,00TAMKONUT ALANI523.200,00104.640,0028.09.202015:30
HACILAR-İMAR11488921.750,00TAMKONUT ALANI525.000,00105.000,0028.09.202015:45
HACILAR-İMAR118048141.150,00TAMKONUT ALANI379.500,0075.900,0028.09.202016:00
HACILAR-İMAR11403651.500,00TAMKONUT ALANI337.500,0067.500,0029.09.202009:00
HACILAR-İMAR114034141.500,00TAMKONUT ALANI375.000,0075.000,0029.09.202009:15
HACILAR-İMAR114033131.500,00TAMKONUT ALANI375.000,0075.000,0029.09.202009:30
HACILAR-İMAR11403321.500,00TAMKONUT ALANI375.000,0075.000,0029.09.202009:45
HACILAR-İMAR11488911.750,00TAMKONUT ALANI525.000,00105.000,0029.09.202010:00
HACILAR11388871.070,99TAMKONUT ALANI321.300,0064.260,0029.09.202010:15
HACILAR-İMAR11402871.500,00TAMKONUT ALANI300.000,0060.000,0029.09.202010:30
HACILAR11391351.000,00TAMKONUT ALANI325.000,0065.000,0029.09.202010:45
HACILAR11389921.077,91TAMKONUT ALANI350.350,0070.070,0029.09.202011:00
HACILAR11388851.063,90TAMKONUT ALANI319.200,0063.840,0029.09.202011:15
HACILAR11387721.699,81TAMKONUT ALANI467.450,0093.490,0029.09.202011:30
HACILAR1138882700,00TAMKONUT ALANI210.000,0042.000,0029.09.202011:45
HACILAR11388861.073,14TAMKONUT ALANI321.950,0064.390,0029.09.202013:30
HACILAR1138974717,34TAMKONUT ALANI233.150,0046.630,0029.09.202013:45
HACILAR11387711.500,00TAMKONUT ALANI412.500,0082.500,0029.09.202014:00
HACILAR11385551.438,52TAMKONUT ALANI431.600,0086.320,0029.09.202014:15
HACILAR11386311.195,751.047,29KONUT ALANI345.650,0069.130,0029.09.202014:30
HACILAR11387161.000,00TAMKONUT ALANI300.000,0060.000,0029.09.202014:45
HACILAR11386321.146,22946,22KONUT ALANI312.300,0062.460,0029.09.202015:00
HACILAR-İMAR11232061.685,00TAMKONUT ALANI505.500,00101.100,0029.09.202015:15
HACILAR-İMAR289103.000,00TAMKONUT ALANI750.000,00150.000,0029.09.202015:30
HACILAR1138464833,77TAMKONUT ALANI216.800,0043.360,0029.09.202015:45
HACILAR-İMAR76833.000,002.320,50KONUT ALANI464.100,0092.820,0029.09.202016:00
HACILAR-İMAR79613.000,002.533,00KONUT ALANI506.600,00101.320,0030.09.202009:00
HACILAR-İMAR11013713.000,001.536,00KONUT ALANI307.200,0061.440,0030.09.202009:15
HACILAR-İMAR110141103.000,001.455,00KONUT ALANI291.000,0058.200,0030.09.202009:30
HACILAR-İMAR11015221.500,00813,00KONUT ALANI223.600,0044.720,0030.09.202009:45
HACILAR-İMAR11016033.000,001.545,00KONUT ALANI309.000,0061.800,0030.09.202010:00
HACILAR-İMAR11016243.000,001.239,00KONUT ALANI247.800,0049.560,0030.09.202010:15
HACILAR-İMAR11016933.000,00TAMKONUT ALANI690.000,00138.000,0030.09.202010:30
HACILAR-İMAR11016943.000,00TAMKONUT ALANI690.000,00138.000,0030.09.202010:45
HACILAR-İMAR11017043.200,00TAMKONUT ALANI736.000,00147.200,0030.09.202011:00
HACILAR-İMAR11017421.500,001.428,00KONUT ALANI392.700,0078.540,0030.09.202011:15
HACILAR-İMAR11017511.500,00TAMKONUT ALANI412.500,0082.500,0030.09.202011:30
HACILAR-İMAR11017521.500,001.391,00KONUT ALANI382.550,0076.510,0030.09.202011:45
HACILAR-İMAR111392171.153,00TAMKONUT ALANI1.153.000,00230.600,0030.09.202013:30
HACILAR-İMAR11252051.724,001.604,00KONUT ALANI481.200,0096.240,0030.09.202013:45
HACILAR-İMAR11252831.940,00TAMKONUT ALANI582.000,00116.400,0030.09.202014:00
HACILAR-İMAR11292531.708,001.230,00KONUT ALANI233.700,0046.740,0030.09.202014:15
HACILAR-İMAR11293011.500,00TAMKONUT ALANI285.000,0057.000,0030.09.202014:30
HACILAR-İMAR11293021.500,00TAMKONUT ALANI285.000,0057.000,0030.09.202014:45
HACILAR-İMAR11293031.500,00TAMKONUT ALANI285.000,0057.000,0030.09.202015:00
HACILAR-İMAR112930101.951,00TAMKONUT ALANI370.700,0074.140,0030.09.202015:15
HACILAR-İMAR11293181.502,00TAMKONUT ALANI285.400,0057.080,0030.09.202015:30
HACILAR-İMAR11293212.348,00TAMKONUT ALANI453.000,0090.600,0030.09.202015:45
HACILAR-İMAR11293532.673,00TAMKONUT ALANI507.900,00101.580,0030.09.202016:00
HACILAR11384511.514,58TAMKONUT ALANI416.550,0083.310,0001.10.202009:00
HACILAR11385531.056,42770,32KONUT ALANI231.100,0046.220,0001.10.202009:15
HACILAR11385810940,54TAMKONUT ALANI310.400,0062.080,0001.10.202009:30
HACILAR1138641848,19TAMKONUT ALANI279.950,0055.990,0001.10.202009:45
HACILAR1138645644,70TAMKONUT ALANI212.800,0042.560,0001.10.202010:00
HACILAR1138653775,88TAMKONUT ALANI256.050,0051.210,0001.10.202010:15
HACILAR1138662836,13TAMKONUT ALANI250.850,0050.170,0001.10.202010:30
HACILAR11386811.197,56743,70KONUT ALANI241.750,0048.350,0001.10.202010:45
HACILAR11387031.825,11TAMKONUT ALANI593.200,00118.640,0001.10.202011:00
HACILAR1138721645,41TAMKONUT ALANI209.800,0041.960,0001.10.202011:15
HACILAR1138773829,36TAMKONUT ALANI228.100,0045.620,0001.10.202011:30
HACILAR11388522.112,981.189,00TİCARET ALANI1.189.000,00237.800,0001.10.202011:45
HACILAR11388911.500,00TAMKONUT ALANI412.500,0082.500,0001.10.202013:30
HACILAR11388941.828,70TAMKONUT ALANI548.650,00109.730,0001.10.202013:45
HACILAR11388961.640,50TAMKONUT ALANI451.150,0090.230,0001.10.202014:00
HACILAR11389011.500,00741,16KONUT ALANI222.350,0044.570,0001.10.202014:15
HACILAR1139055650,00599,94KONUT+ TİCARET ALANI210.000,0042.000,0001.10.202014:30
HACILAR1139077793,64TAMKONUT ALANI257.950,0051.590,0001.10.202014:45
HACILAR-İMAR11402051.500,001.191,00KONUT ALANI297.750,0059.550,0001.10.202015:00
HACILAR-İMAR11403031.948,00TAMKONUT ALANI487.000,0097.400,0001.10.202015:15
HACILAR-İMAR11403122.297,00TAMKONUT ALANI574.250,00114.850,0001.10.202015:30
HACILAR-İMAR114045141.500,001.327,00KONUT ALANI298.600,0059.720,0001.10.202015:45
HACILAR-İMAR114046101.600,001.064,00KONUT ALANI212.800,0042.560,0001.10.202016:00
HACILAR-İMAR11488811.750,001.474,00KONUT ALANI405.350,0081.070,0002.10.202009:00
HACILAR-İMAR11488821.500,001.474,00KONUT ALANI405.350,0081.070,0002.10.202009:15
HACILAR-İMAR118047101.500,001.415,00KONUT ALANI424.500,0084.900,0002.10.202009:30
HACILAR-İMAR11806531.500,00TAMKONUT ALANI375.000,0075.000,0002.10.202009:45
HACILAR12120152.523,00TAMKONUT ALANI706.450,00141.290,0002.10.202010:00
HACILAR-İMAR11292711.726,00917,00KONUT ALANI174.250,0034.850,0002.10.202010:15
HACILAR1138461750,00616,95KONUT ALANI185.100,0037.020,0002.10.202010:30
HACILAR11385571.000,00411,42KONUT ALANI123.450,0024.690,0002.10.202010:45
HACILAR1138601791,79521,69KONUT ALANI156.550,0031.310,0002.10.202011:00
HACILAR1138643500,00465,25KONUT ALANI153.550,0030.710,0002.10.202011:15
HACILAR1138651728,35508,10KONUT ALANI167.700,0033.540,0002.10.202011:30
HACILAR11386541.000,00569,13KONUT ALANI199.200,0039.840,0002.10.202011:45
HACILAR1138722500,00TAMKONUT ALANI162.500,0032.500,0002.10.202013:15
HACILAR1138724560,90TAMKONUT ALANI182.300,0036.460,0002.10.202013:30
HACILAR1138725600,00TAMKONUT ALANI180.000,0036.000,0002.10.202013:45
HACILAR1138831500,00TAMKONUT ALANI150.000,0030.000,0002.10.202014:00
HACILAR1138834638,02TAMKONUT ALANI191.450,0038.290,0002.10.202014:15
HACILAR1138835561,98TAMKONUT ALANI168.600,0033.720,0002.10.202014:30
HACILAR1138931600,00404,70KONUT ALANI111.300,0022.260,0002.10.202014:45
HACILAR1138933635,57553,18KONUT ALANI152.150,0030.430,0002.10.202015:00
HACILAR1139061776,80556,88KONUT ALANI167.100,0033.420,0002.10.202015:15
HACILAR1139078590,95577,60KONUT ALANI187.750,0037.550,0002.10.202015:30
HACILAR1139144750,00500,07KONUT ALANI162.550,0032.510,0002.10.202015:45
HACILAR12123371.141,00612,00KONUT ALANI189.750,0037.950,0002.10.202016:00

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.