1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Ankara Gölbası ve Çubukta Milli Emlaktan Satılık Arsalar


Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 52.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile;  08-09-10/12/2020 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğü ve Seymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak/kiralamak veya irtifak hakkı istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile 52.sıradaki ihale için tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü ve Seymen Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir. İrtifak Hakkı işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. Kiralama işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır.

4.İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

8- Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

9- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71   İLAN OLUNUR.”

İlçe Mahalle Ada-Parsel M2 Hazine Hissesi İmar Bedel İhale Günü İhale Saati
Gölbaşı Akvirançarsak 123662-2 3.743,57 Tam İmarsız 48.700,00 8.12.2020 09:00
Gölbaşı Hacılar-İmar 110136-1 3.000,00 Tam Konut Alanı 600.000,00 8.12.2020 09:10
Gölbaşı Hacılar-İmar 110160-2 3.000,00 Tam Konut Alanı 600.000,00 8.12.2020 09:20
Gölbaşı Hacılar-İmar 112320-6 1.685,00 Tam Konut Alanı 505.500,00 8.12.2020 09:30
Gölbaşı Hacılar 113846-3 750 Tam Konut Alanı 195.000,00 8.12.2020 09:40
Gölbaşı Hacılar 113877-1 1.500,00 Tam Konut Alanı 412.500,00 8.12.2020 09:50
Gölbaşı Hacılar 113877-2 1.699,81 Tam Konut Alanı 467.450,00 8.12.2020 10:00
Gölbaşı Hacılar 113888-5 1.063,90 Tam Konut Alanı 319.200,00 8.12.2020 10:10
Gölbaşı Hacılar 113888-6 1.073,14 Tam Konut Alanı 321.950,00 8.12.2020 10:20
Gölbaşı Hacılar 113888-7 1.070,99 Tam Konut Alanı 321.300,00 8.12.2020 10:30
Gölbaşı Hacılar 113894-9 500 Tam Konut Alanı 162.500,00 8.12.2020 10:40
Gölbaşı Hacılar-İmar 110137-1 3.000,00 1.536,00 Konut Alanı 307.200,00 8.12.2020 10:50
Gölbaşı Hacılar-İmar 110141-10 3.000,00 1.455,00 Konut Alanı 291.000,00 8.12.2020 11:00
Gölbaşı Hacılar-İmar 110152-2 1.500,00 813 Konut Alanı 223.600,00 8.12.2020 11:10
Gölbaşı Hacılar-İmar 110162-4 3.000,00 1.239,00 Konut Alanı 247.800,00 8.12.2020 11:20
Gölbaşı Hacılar-İmar 110169-3 3.000,00 Tam Konut Alanı 690.000,00 8.12.2020 11:30
Gölbaşı Hacılar-İmar 110169-4 3.000,00 Tam Konut Alanı 690.000,00 8.12.2020 11:40
Gölbaşı Hacılar-İmar 110170-4 3.200,00 Tam Konut Alanı 736.000,00 8.12.2020 13:30
Gölbaşı Hacılar-İmar 112520-5 1.724,00 1.604,00 Konut Alanı 481.200,00 8.12.2020 13:40
Gölbaşı Hacılar-İmar 112528-3 1.940,00 Tam Konut Alanı 582.000,00 8.12.2020 13:50
Gölbaşı Hacılar-İmar 112927-1 1.726,00 917 Konut Alanı 174.250,00 8.12.2020 14:00
Gölbaşı Hacılar-İmar 112930-1 1.500,00 Tam Konut Alanı 285.000,00 8.12.2020 14:10
Gölbaşı Hacılar-İmar 112930-10 1.951,00 Tam Konut Alanı 370.700,00 8.12.2020 14:20
Gölbaşı Hacılar-İmar 112930-2 1.500,00 Tam Konut Alanı 285.000,00 8.12.2020 14:30
Gölbaşı Hacılar-İmar 112930-3 1.500,00 Tam Konut Alanı 285.000,00 8.12.2020 14:40
Gölbaşı Hacılar-İmar 112932-1 2.348,00 Tam Konut Alanı 453.000,00 8.12.2020 14:50
Gölbaşı Hacılar-İmar 112935-3 2.673,00 Tam Konut Alanı 507.900,00 8.12.2020 15:00
Gölbaşı Hacılar 113860-1 791,79 521,69 Konut Alanı 156.550,00 8.12.2020 15:10
Gölbaşı Hacılar 113864-3 500 465,25 Konut Alanı 153.550,00 8.12.2020 15:20
Gölbaşı Hacılar 113865-4 1.000,00 569,13 Konut Alanı 199.200,00 8.12.2020 15:30
Gölbaşı Hacılar 113868-1 1.197,56 743,7 Konut Alanı 241.750,00 8.12.2020 15:40
Gölbaşı Hacılar 113872-5 600 Tam Konut Alanı 180.000,00 8.12.2020 15:50
Gölbaşı Hacılar 113883-5 561,98 Tam Konut Alanı 168.600,00 8.12.2020 16:00
Gölbaşı Hacılar 113889-1 1.500,00 Tam Konut Alanı 412.500,00 9.12.2020 09:00
Gölbaşı Hacılar 113889-4 1.828,70 Tam Konut Alanı 548.650,00 9.12.2020 09:10
Gölbaşı Hacılar 113889-6 1.640,50 Tam Konut Alanı 451.150,00 9.12.2020 09:20
Gölbaşı Hacılar 113890-1 1.500,00 741,16 Konut Alanı 222.350,00 9.12.2020 09:30
Gölbaşı Hacılar 113893-1 600 404,7 Konut Alanı 111.300,00 9.12.2020 09:40
Gölbaşı Hacılar 113893-3 635,57 553,18 Konut Alanı 152.150,00 9.12.2020 09:50
Gölbaşı Hacılar-İmar 114030-3 1.948,00 Tam Konut Alanı 487.000,00 9.12.2020 10:00
Gölbaşı Hacılar-İmar 114046-10 1.600,00 1.064,00 Konut Alanı 212.800,00 9.12.2020 10:10
Gölbaşı Hacılar-İmar 114888-2 1.500,00 1.474,00 Konut Alanı 405.350,00 9.12.2020 10:20
Gölbaşı Hacılar-İmar 118047-10 1.500,00 1.415,00 Konut Alanı 424.500,00 9.12.2020 10:30
Gölbaşı Karşıyaka 1216-12 500 Tam Konut Alanı 625.000,00 9.12.2020 10:40
Gölbaşı Karşıyaka 1224-7 647 Tam Konut Alanı 808.750,00 9.12.2020 10:50
Gölbaşı Karşıyaka 113006-1 647 Tam Konut Alanı 808.750,00 9.12.2020 11:00
Gölbaşı Karşıyaka 113006-2 507 Tam Konut Alanı 633.750,00 9.12.2020 11:10
Gölbaşı Virancık-İmar 112570-4 2.160,00 Tam Konut Alanı 3.240.000,00 9.12.2020 11:20
Gölbaşı Virancık-İmar 112629-5 1.518,00 Tam Konut Alanı 2.277.000,00 9.12.2020 11:30
Gölbaşı Virancık-İmar 112629-8 1.455,00 Tam Konut Alanı 2.182.500,00 9.12.2020 11:40
Gölbaşı Virancık-Örencik 123843-2 1.564,00 Tam Konut Alanı 2.033.500,00 9.12.2020 13:30
Gölbaşı Taşpınar-İmar 118023-3 4.123,00 Tam Konut Alanı 12.785.000,00 9.12.2020 13:40
Çubuk Esenboğa 190450-6 4.000,00 1.791,00 Konut Alanı 900.000,00 10.12.2020 11:00
Çubuk Esenboğa 190494-1 3.248,00 1.340,00 Konut Alanı 750.000,00 10.12.2020 11:10
Çubuk Esenboğa 190523-7 3.928,00 2.626,00 Konut Alanı 1.600.000,00 10.12.2020 11:20
Çubuk Esenboğa 190471-22 3.815,00 2.736,00 Konut Alanı 1.800.000,00 10.12.2020 11:30
Çubuk Esenboğa 190451-1 2.849,00 1.649,00 Konut+Ticaret Alanı 1.200.000,00 10.12.2020 11:40
Çubuk Güldarpı 190268-3 1.682,18 Tam Kentsel Servis Alanı 800.000,00 10.12.2020 11:50
Çubuk Yıldırım Evci 256-1 750 Tam İmarsız 15.000,00 10.12.2020 13:10
Çubuk Yıldırım Evci 256-2 750 Tam İmarsız 15.000,00 10.12.2020 13:20
Çubuk Yıldırım Evci 256-3 750 Tam İmarsız 15.000,00 10.12.2020 13:30
Çubuk Yıldırım Evci 256-4 750 Tam İmarsız 15.000,00 10.12.2020 13:40
Çubuk Yıldırım Evci 147-3 3.900,00 Tam İmarsız 78.000,00 10.12.2020 13:50
Çubuk Yıldırım Evci 177-3 145,67 Tam İmarsız 3.000,00 10.12.2020 14:00
Keçiören Ovacık 91818-1 3.404,00 1.411,00 Kreş Alanı 1.693.200,00 10.12.2020 14:10

Yorum Yap