Ankara Gölbası ve Çubukta Milli Emlaktan Satılık Arsalar

Makalemizi paylaşır mısınız?

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 52.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile;  08-09-10/12/2020 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğü ve Seymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak/kiralamak veya irtifak hakkı istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile 52.sıradaki ihale için tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü ve Seymen Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir. İrtifak Hakkı işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. Kiralama işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır.

4.İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

8- Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

9- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: İzmir-1 Cad. No:35 Kızılay/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71   İLAN OLUNUR.”

İlçeMahalleAda-ParselM2Hazine HissesiİmarBedelİhale Günüİhale Saati
GölbaşıAkvirançarsak123662-23.743,57Tamİmarsız48.700,008.12.202009:00
GölbaşıHacılar-İmar110136-13.000,00TamKonut Alanı600.000,008.12.202009:10
GölbaşıHacılar-İmar110160-23.000,00TamKonut Alanı600.000,008.12.202009:20
GölbaşıHacılar-İmar112320-61.685,00TamKonut Alanı505.500,008.12.202009:30
GölbaşıHacılar113846-3750TamKonut Alanı195.000,008.12.202009:40
GölbaşıHacılar113877-11.500,00TamKonut Alanı412.500,008.12.202009:50
GölbaşıHacılar113877-21.699,81TamKonut Alanı467.450,008.12.202010:00
GölbaşıHacılar113888-51.063,90TamKonut Alanı319.200,008.12.202010:10
GölbaşıHacılar113888-61.073,14TamKonut Alanı321.950,008.12.202010:20
GölbaşıHacılar113888-71.070,99TamKonut Alanı321.300,008.12.202010:30
GölbaşıHacılar113894-9500TamKonut Alanı162.500,008.12.202010:40
GölbaşıHacılar-İmar110137-13.000,001.536,00Konut Alanı307.200,008.12.202010:50
GölbaşıHacılar-İmar110141-103.000,001.455,00Konut Alanı291.000,008.12.202011:00
GölbaşıHacılar-İmar110152-21.500,00813Konut Alanı223.600,008.12.202011:10
GölbaşıHacılar-İmar110162-43.000,001.239,00Konut Alanı247.800,008.12.202011:20
GölbaşıHacılar-İmar110169-33.000,00TamKonut Alanı690.000,008.12.202011:30
GölbaşıHacılar-İmar110169-43.000,00TamKonut Alanı690.000,008.12.202011:40
GölbaşıHacılar-İmar110170-43.200,00TamKonut Alanı736.000,008.12.202013:30
GölbaşıHacılar-İmar112520-51.724,001.604,00Konut Alanı481.200,008.12.202013:40
GölbaşıHacılar-İmar112528-31.940,00TamKonut Alanı582.000,008.12.202013:50
GölbaşıHacılar-İmar112927-11.726,00917Konut Alanı174.250,008.12.202014:00
GölbaşıHacılar-İmar112930-11.500,00TamKonut Alanı285.000,008.12.202014:10
GölbaşıHacılar-İmar112930-101.951,00TamKonut Alanı370.700,008.12.202014:20
GölbaşıHacılar-İmar112930-21.500,00TamKonut Alanı285.000,008.12.202014:30
GölbaşıHacılar-İmar112930-31.500,00TamKonut Alanı285.000,008.12.202014:40
GölbaşıHacılar-İmar112932-12.348,00TamKonut Alanı453.000,008.12.202014:50
GölbaşıHacılar-İmar112935-32.673,00TamKonut Alanı507.900,008.12.202015:00
GölbaşıHacılar113860-1791,79521,69Konut Alanı156.550,008.12.202015:10
GölbaşıHacılar113864-3500465,25Konut Alanı153.550,008.12.202015:20
GölbaşıHacılar113865-41.000,00569,13Konut Alanı199.200,008.12.202015:30
GölbaşıHacılar113868-11.197,56743,7Konut Alanı241.750,008.12.202015:40
GölbaşıHacılar113872-5600TamKonut Alanı180.000,008.12.202015:50
GölbaşıHacılar113883-5561,98TamKonut Alanı168.600,008.12.202016:00
GölbaşıHacılar113889-11.500,00TamKonut Alanı412.500,009.12.202009:00
GölbaşıHacılar113889-41.828,70TamKonut Alanı548.650,009.12.202009:10
GölbaşıHacılar113889-61.640,50TamKonut Alanı451.150,009.12.202009:20
GölbaşıHacılar113890-11.500,00741,16Konut Alanı222.350,009.12.202009:30
GölbaşıHacılar113893-1600404,7Konut Alanı111.300,009.12.202009:40
GölbaşıHacılar113893-3635,57553,18Konut Alanı152.150,009.12.202009:50
GölbaşıHacılar-İmar114030-31.948,00TamKonut Alanı487.000,009.12.202010:00
GölbaşıHacılar-İmar114046-101.600,001.064,00Konut Alanı212.800,009.12.202010:10
GölbaşıHacılar-İmar114888-21.500,001.474,00Konut Alanı405.350,009.12.202010:20
GölbaşıHacılar-İmar118047-101.500,001.415,00Konut Alanı424.500,009.12.202010:30
GölbaşıKarşıyaka1216-12500TamKonut Alanı625.000,009.12.202010:40
GölbaşıKarşıyaka1224-7647TamKonut Alanı808.750,009.12.202010:50
GölbaşıKarşıyaka113006-1647TamKonut Alanı808.750,009.12.202011:00
GölbaşıKarşıyaka113006-2507TamKonut Alanı633.750,009.12.202011:10
GölbaşıVirancık-İmar112570-42.160,00TamKonut Alanı3.240.000,009.12.202011:20
GölbaşıVirancık-İmar112629-51.518,00TamKonut Alanı2.277.000,009.12.202011:30
GölbaşıVirancık-İmar112629-81.455,00TamKonut Alanı2.182.500,009.12.202011:40
GölbaşıVirancık-Örencik123843-21.564,00TamKonut Alanı2.033.500,009.12.202013:30
GölbaşıTaşpınar-İmar118023-34.123,00TamKonut Alanı12.785.000,009.12.202013:40
ÇubukEsenboğa190450-64.000,001.791,00Konut Alanı900.000,0010.12.202011:00
ÇubukEsenboğa190494-13.248,001.340,00Konut Alanı750.000,0010.12.202011:10
ÇubukEsenboğa190523-73.928,002.626,00Konut Alanı1.600.000,0010.12.202011:20
ÇubukEsenboğa190471-223.815,002.736,00Konut Alanı1.800.000,0010.12.202011:30
ÇubukEsenboğa190451-12.849,001.649,00Konut+Ticaret Alanı1.200.000,0010.12.202011:40
ÇubukGüldarpı190268-31.682,18TamKentsel Servis Alanı800.000,0010.12.202011:50
ÇubukYıldırım Evci256-1750Tamİmarsız15.000,0010.12.202013:10
ÇubukYıldırım Evci256-2750Tamİmarsız15.000,0010.12.202013:20
ÇubukYıldırım Evci256-3750Tamİmarsız15.000,0010.12.202013:30
ÇubukYıldırım Evci256-4750Tamİmarsız15.000,0010.12.202013:40
ÇubukYıldırım Evci147-33.900,00Tamİmarsız78.000,0010.12.202013:50
ÇubukYıldırım Evci177-3145,67Tamİmarsız3.000,0010.12.202014:00
KeçiörenOvacık91818-13.404,001.411,00Kreş Alanı1.693.200,0010.12.202014:10
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.