Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve AİHM

12/10/2019 admin 0

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın mülkiyetinin tazminatsız olarak kamu idaresine geçmesine ya da mülkiyetin bedelsiz olarak devlete intikal etmesine yönelik uygulamalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından […]

Kamulaştırmadan Doğan Giderlerinin Ödenmesi

11/10/2019 admin 0

Kamulaştırma; kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu idarelerince özel mülkiyette bulunan taşınmazlara maliklerinin rızası olup olmadığına bakılmaksızın bedelini ödemek sureti ile el konulmasıdır. Kamulaştırma Kanununun […]

Görsel Yok

Hazine Taşınmazlarının Satış Şekilleri

10/10/2019 admin 0

Hazine taşınmazları açısından satış, Hazine taşınmazının mülkiyetinin yatırımcıya devredilmesini ifade etmektedir. Satış konusunda bedel açısından üç tür teşvik söz konusudur: Bedelsiz devir, rayiç bedel üzerinden […]

Görsel Yok

Hazine Taşınmazı Kavramı

10/10/2019 admin 0

Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisine ilişkin süreçleri açıklamaya geçmeden önce bazı kavramların izah edilmesi, okuyucu açısından faydalı olacaktır. İlk olarak Hazine taşınmazı kavramını izah etmeye çalışalım. […]