Görsel Yok

İmar Planlarına Nasıl İtiraz Edilir?

14/09/2019 admin 0

İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre, kesinleşen imar planları (nazım ve uygulama imar planları), onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca veya valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde ve […]

Görsel Yok

Harcamalara Katılma Paylarından Muafiyetler

26/07/2019 admin 0

Suat ŞİMŞEK-Daire Başkanı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Harcamalara katılım payları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiş olup, kamu hizmetinden yararlanma karşılığı olarak idarece alınmakta […]

Görsel Yok

İmar Planına Dava Dilekçesi Örneği

18/07/2019 admin 0

(…) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA ……………… DAVACI                                 :  …………………………… ADRESİ                                  :  …………………………… DAVALI                                 :  …………………………… ADRESİ                                  :  …………………………… TEBLİĞ TARİHİ(*)                  :  …………………………… ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ  :           […]

Görsel Yok

Ülkemizde İmar Planı Türleri

18/07/2019 admin 0

Suat ŞİMŞEK-Daire Başkanı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü   3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesine göre imar planları; nazım imar planı ile uygulama imar planından oluşmaktadır. Bunun […]

Görsel Yok

İmar Planlarında Yapılaşma Koşulları

16/07/2019 admin 0

Yapının arsa üzerinde kapsayacağı alanlarla ilgili olarak dört temel yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Bunlar; a)   Yapı Nizamı b)   TAKS/KAKS, c)    Bahçe mesafeleri, d)   Bina cepheleri ve […]

Görsel Yok

Orman Alanları ve İmar Uygulanmaları

09/07/2019 admin 0

Ormanlar bir ülke için önem taşıması ve kamu yararı ile çok yakın ilişkisi olması nedeniyle diğer taşınmazlardan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaktadırlar. Ormanların korunması ve […]

Görsel Yok

Ayırma ve Birleştirme Harçları

08/07/2019 admin 0

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesine göre belediye encümeni tarafından verilecek ayırma ve birleştirme (ifraz ve tevhit) kararları “ifraz ve tevhit” harcına tabidir. İşte […]

Görsel Yok

Ayırma ve Birleştirme İşleminin Şartları

08/07/2019 admin 0

Gerekli şartlar sağlandığı takdirde, ayırma ve birleştirme işlemlerinin yetkili idari makam tarafından karara bağlanması gerekir. Aşağıda tek tek açıkladığımız şartlar geçekleştiği halde ayırma-birleştirme dosyasının yetkili […]