Kanunlar

Adı
7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun
7367 sayılı Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7044 sayılı ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN
7034 sayılı TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN
7010 sayılı MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
6831 sayılı Orman Kanunu
6830 sayılı İSTİMLÂK KANUNU
6785 sayılı İmar Kanunu
6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara Da Teşmiline Dair Kanun
6771 sayılı MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ İSKÂN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU VEKÂLETÇE KULLANILAN GAYRİMENKULLERDEN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SALÂHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
6756 sayılı OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
6755 sayılı 668 s. KHK’nın DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
6747 sayılı ŞEKER KANUNU
6746 sayılı AYDIN, BALIKESİR, BİLECİK, EDİRNE, ESKİŞEHİR, KIRKLARELİ, KONYA VE DENİZLİ VİLAYETLERİNDE 1955 – 1956 YILINDA TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
6745 s. YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6721 sayılı TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
6683 sayılı GERZE YANGININDAN LÜLEBURGAZ VE İNECEDE SU BASKININDAN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
6664 sayılı TAŞ OCAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATININ TAHSİLİNİN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNE AİT OLDUĞU HAKKINDA KANUN
6610 sayılı LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
6593 sayılı ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
6570 sayılı GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
6491 sayılı TÜRK PETROL KANUNU
6461 sayılı TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
6446 sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
6409 sayılı TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU
6360 sayılı ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6358 sayılı EXPO 2016 ANTALYA KANUNU
6326 sayılı PETROL KANUNU
6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
6237 sayılı LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN
6224 sayılı YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU
6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
6188 sayılı BİNA YAPIMINI TEŞVİK VE İZİNSİZ YAPILAN BİNALAR HAKKINDA KANUN
6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6165 sayılı İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
6132 sayılı AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
6114 sayılı ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
6092 sayılı VAKIF ZEYTİNLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5903 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN
5902 sayılı AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5901 sayılı TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
5737 sayılı Vakıflar Kanunu
5736 sayılı BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
5724 sayılı 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
5710 sayılı NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
5706 sayılı İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
5659 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
5653 sayılı YUNUS EMRE VAKFI KANUNU
5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
5565 sayılı 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
5543 sayılı İskan Kanunu
5539 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5516 sayılı BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA KANUN
5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
5450 sayılı KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5441 sayılı DEVLET TİYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN
5437 sayılı 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
5429 sayılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
5393 sayılı BELEDİYE KANUNU
5370 sayılı PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN
5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
5345 sayılı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5335 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5286 sayılı KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5283 sayılı BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN
5277 sayılı 2005 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
5258 sayılı AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN
5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
5228 sayılı BİNA YAPILMASINI TEŞVİK KANUNU
5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
5216 sayılı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
5104 sayılı KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
5084 sayılı YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5027 sayılı 2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
5015 sayılı PETROL PİYASASI KANUNU
5003 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
4969 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4916 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4915 sayılı KARA AVCILIĞI KANUNU
4875 sayılı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
4833 sayılı 2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4792 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
4753 sayılı ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU
4749 sayılı KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
4726 sayılı 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU)
4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
4646 sayılı DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
4645 sayılı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
4636 sayılı MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4634 sayılı Şeker Kanunu
4628 sayılı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4626 sayılı MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN
4611 sayılı 2001 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
4586 sayılı PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
4562 sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
4533 sayılı GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU
4494 sayılı 2000 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4393 sayılı 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
4342 sayılı MERA KANUNU
4325 sayılı OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4316 sayılı 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
4219 sayılı 1997 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4139 sayılı 1996 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
4072 sayılı MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
4046 sayılı ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
3998 sayılı MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
3996 sayılı BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
3887 sayılı MİLLİ MÜDAFAA İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILACAK İSTİMLÂKLER HAKKINDA KANUN
3835 sayılı AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
3796 sayılı İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU
3653 sayılı YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İDARESİ VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
3646 sayılı TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN
3645 sayılı İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN
3621 sayılı Kıyı Kanunu
3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
3561 sayılı MALMEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN
3465 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
3414 sayılı 775 s. GECEKONDU KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
3402 sayılı KADASTRO KANUNU
3385 sayılı KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN
3359 sayılı SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
333 sayılı Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval ve Düyun ve Matlubatı Metrukesi Hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 Tarihli Kanunu Muvakkatin Bazı Mevaddı İle 20 Nisan 1338 Tarihli Emvali Metruke Kanununu Muaddil Kanun
3303 sayılı TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN
3294 sayılı SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
3287 sayılı YALOVA KAPLICALARI İLE KAPLICALAR BÖLGESİNİN İDARESİ HAKKINDA KANUN
3285 sayılı HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU
3284 sayılı BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN
3218 sayılı SERBEST BÖLGELER KANUNU
3213 sayılı MADEN KANUNU
3212 sayılı SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN
3202 sayılı KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN
3194 sayılı İmar Kanunu
3154 sayılı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
3116 sayılı Orman Kanunu
3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
3091 sayılı TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
3086 sayılı KIYI KANUNU
3083 sayılı SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
3082 sayılı KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN
3078 sayılı TUZ KANUNU
3065 sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
3030 sayılı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
2992 sayılı ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
2985 sayılı TOPLU KONUT KANUNU
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hk. Kanun
2960 sayılı BOĞAZİÇİ KANUNU
2950 sayılı VAKIF MALLARIN TAKSİTLE SATILMASI VE KİRAYA VERİLMESİ VE SATIŞ PARALARININ KULLANILMASI VE EMANETEN İDARE EDİLEN MÜLHAK VAKIFLARDAN İDARE VE TAHSİL MASRAFI ALINMASI HAKKINDA KANUN
2946 sayılı KAMU KONUTLARI KANUNU
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
2924 sayılı ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
2876 sayılı ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU
2873 sayılı MİLLİ PARKLAR KANUNU
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
285 sayılı TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
2820 sayılı SİYASİ PARTİLER KANUNU
2809 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU
2762 sayılı VAKIFLAR KANUNU
2644 sayılı TAPU KANUNU
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
2613 sayılı KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNU
2565 sayılı ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
2547 sayılı YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
2533 sayılı SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN
2510 sayılı İSKAN KANUNU
2502 sayılı KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACİR VE SIĞINTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ ÇİFTÇİLERİN TOPRAKLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
2499 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU
2499 sayılı ARTIRMA EKSİLTME VE İHALE KANUNU
2308 sayılı ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN
2302 sayılı ATATÜRKÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI HAKKINDA KANUN
2290 sayılı BELEDİYE YAPI VE YOLLAR KANUNU
2252 sayılı KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
2082 sayılı İSTANBUL KAYSERİ BURSA KAPALI ÇARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN
2015 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
1995 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
1905 sayılı MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
1739 sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
1710 sayılı ESKİ ESERLER KANUNU
1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
1580 sayılı BELEDİYE KANUNU
1516 sayılı İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
1515 sayılı TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
1341 sayılı EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTANDA TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL HAKKINDA KANUN
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
1309 sayılı DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
1217 sayılı MÜBADELEYE GAYRİ TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
1050 sayılı MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU
0927 sayılı SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN
0864 sayılı KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER’İYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN
0831 sayılı SULAR HAKKINDA KANUN
0818 sayılı BORÇLAR KANUNU
0810 sayılı Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelatının Sureti İcrasına Dair Kanun
0775 sayılı Gecekondu Kanunu
0766 sayılı TAPULAMA KANUNU
0748 sayılı Emvalı Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat İle Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hk Kanun
0682 sayılı Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık İhdası İçin Ziraat Vekâletine Ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun
0634 sayılı KAT MÜLKİYETİ KANUNU
0633 sayılı DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
0625 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
0618 sayılı LİMANLAR KANUNU
0580 sayılı MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU
0504 sayılı TÜRKİYE’DE MEVCUT BİLÛMUM ORMANLARIN FENNİ USULÜ İDARE VE İŞLETİLMELERİ HAKKINDA KANUN
0492 sayılı Harçlar Kanunu
0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
0488 sayılı MÜBADELEYE TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN
0484 sayılı DEVLET ORMANLARINDAN KÖYLÜLERİN İNTİFA HAKKI KANUNU
0474 sayılı ARTVİN, ARDAHAN, KARS VİLAYETLERİYLE KULP VE İĞDIR KAZALARI VE HOPA KAZASININ KEMALPAŞA NAHİYESİNDEKİ ARAZİDE HAKKI TASARRUFA AİT KANUN
0442 sayılı KÖY KANUNU
0441 sayılı Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlâkin Emval ve Emlâki Düşman, Usat Ve Hasbellüzum Hükümet Tarafından Tahrip Edilmiş Olanlara Nisbet Dahilinde Tevzii Hakkında Kanun
0431 sayılı Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
0368 sayılı MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN KANUNU
0351 sayılı YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU
0269 sayılı TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
0224 sayılı SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
0224 sayılı MEMALİKİ MÜSTAHLASADAN FİRAR VEYA GAYBUBET EDEN AHALİNİN EMVALİ MENKULE VE GAYRİMENKULELERİNİN İDARESİ HAKKINDA KANUN
0222 sayılı İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
0221 sayılı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU
0221 sayılı AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
0189 sayılı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
0180 sayılı MUT KAZASININ KALE MAHALLESİNDE VÂKİ MAAMÜŞTEMİLÂT BİR KITA HAMAM ARSASININ MUT KAZASI BELEDİYESİNE TERKİNE DAİR KANUN
0178 sayılı ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN
0167 sayılı YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
0141 sayılı BURSA MERKEZ İLÇESİNDEKİ GEDİK VE ZEMİNLERİN TASFİYESİNE DAİR KANUN
0132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
0124 sayılı Tokad’da Emlâki Emiriyeden Metruk Kalhanenin Bedeli Mukadder Mukabilinde Mahallî Belediyesine Terki Hakkında Kanun
0105 sayılı 2510 Sayılı İskan Kanununa Ek Kanun
0092 sayılı SİNOB’DA TERSANE NAMİYLE MEVCUT MAHALLİN MAHALÎÎ BELEDİYESİNE TERKİNE DAİR KANUN
0081 sayılı 19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
0046 sayılı HAZİNEİ HASSAYA AİT BULUNAN EMLAK VE ARAZİ MUAMELATI TASARRUFİYESİNE DAİR KANUN
0039 sayılı BALTALIK KANUNU
0000 sayılı MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN
0000 sayılı Kanunname-i Arazi
0000 sayılı Asarı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Tüzüğü)