Milli Emlak Genel Yazısı

Adı
Tüm Milli Emlak Genel Yazıları
2020-30954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Tespit ve Ecrimisil İşlemleri)
2020-13361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tespit çalışmaları)
2020-028621 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutları Satışı – Banka Protokolleri ve Banka Kredisi İşlemleri Hk.)
2020-025911 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Hazineye ait Tarım Arazileri Satış İşlemleri-Bakanlıktan İzin Alınması)
2020-009395 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
2019-302425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri)
2019-289099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (OHAL’den Gelen Taşınırların Tasfiyesi)
2019-276120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı barınaklarının ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi)
2019-259033 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış işlemlerinde dikkat edilecek hususlar)
2019-245501 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazların Hisseli Satış Suretiyle Değerlendirme İşlemleri)
2019-214572 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale ilanları)
2019-204283 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Süre Uzatımı)
2019-204257 s. Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı-7181 sayılı Kanun)
2019-168343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi)
2019-168309 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı)
2019-152433 sayılı Milli Emlak Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarinda bedel kontrolü)
2019-134063 s. Genel Yazı (4706 sayılı Kanunun Ek 4 ve Geçici 21. maddeleri bedelsiz irtifak hakkı tesisi)
2019-098986 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Tarım Arazilerinin Satısı)
2019-045779 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması)
2019-030067 sayılı Genel Yazı (AKOY Protokolü)
2019-024024 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu konutlarının satışında yapılması gereken işlemler)
2019-008127 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına başlanmadan Bakanlıktan izin alınması)
2018-229159 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesapları)
2018-178240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Uygulamalarında 7144 s. Kanun süre uzatımı)
2018-167891 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz işlemlerinde Bakanlıktan izin alınma usulü)
2018-153185 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi)
2018-017928 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ortaklığın giderilmesi davalarında dikkat edilecek hususlar)
2018-008819 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3573 sayılı Kanun’a göre konulan şerhler)
2018-001357­ sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının mahalle muhtarlıkları hizmet alanı olarak tahsisi)
2017-30706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)
2017-27859 sayılı Genel Yazı (HTİHY 79. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinin YD hakkında)
2017-24500 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un 7. maddesi)
2017-22822 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Vadesinde ödenmeyen kira ve irtifak hakkı bedelleri)
2017-22578 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin ilanı ile ilgili bazı hususlar)
2017-22577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik veri girişleri)
2017-21417 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun 4/c ve 4/g Satışları)
2017-21037 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomiye kazandırılabilecek tahsisli taşınmazlar)
2017-20842 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsisli Taşınmazların Kayıt İşlemleri)
2017-20595 sayılı Genel Yazı (2/B taşınmazlarında süre uzatımı, 6745 sayılı Kanun ve BKK Kararı )
2017-19661 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TUSAGA Abonelikleri)
2017-18491 s. Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi)
2017-18451 s. Genel Yazı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)
2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)
2017-15017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Önlenmesi Hakkında)
2017-14376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira ve İrtifak Bedellerinin Takibinin Sağlanması)
2017-11699 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)
2017-11691 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışı)
2017-11683 sayılı Genel Yazı (Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)
2017-11218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İptal edilen taşınmaz satışlarında bedel iadesi)
2017-10474 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)
2017-08775 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Tarım Arazilerinde Bedel Takdiri)
2017-06202 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin satışı, Tebligatların durdurulması)
2017-05973 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2017 Yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri)
2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi)
2017-02868 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başvuruların 30 gün içerisinde neticelendirilmesi)
2017-01930 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma 2017 Yılı Kira Bedelleri Cetveli)
2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları)
2016-36057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesaplarındaki Bakiyelerin Akıbetinin Araştırılması)
2016-35703 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satış İşlemleri İçin bakanlıktan İzin Alınması)
2016-27709 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait Tarım Arazileri Satış İşlemlerinin Hızlandırılması)
2016-27240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Toplulaştırma alanları ve 6292/12. madde satışları)
2016-25425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Süre Uzatımının Nasıl Uygulanacağı)
2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat)
2016-14327 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasındaki Protokol Değişikliği)
2016-12631 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin 6292 s. Kanun Kapsamında Satışıyla İlgili Açıklamalar)
2016-12630 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Personelinin başka kurumların iş ve işlemlerinde görevlendirilmemesi)
2016-08718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi – Toplulaştırma)
2016-08550 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları dışı Hazineye ait tarım arazileri)
2016-08311 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sk. 12. madde Hazineye ait tarım arazileri)
2016-07336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin rayiç bedelleri)
2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi)
2016-04953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi)
2016-04948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel Tespit İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)
2016-03822 sayılı Genel Yazı (Turizm Yatırımları 2016 Yılı Birim Maliyetler Listesi)
2016-01187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Trampa ve Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satın Alımlarında Muhasebe İşlemleri)
2016-00495 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Değerleme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Değerleme Rapor Formatı)
2016-00166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2016 Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)
2015-27787 sayılı Mili Emlak Genel Yazısı (6292 SK 12 nci madde- Hazineye ait tarım arazileri)
2015-26445 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira İşleminde Ek Kesin Teminat Alınamayacağı)
2015-25068 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tütün ve alkollü içkilerin imhası)
2015-24347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarının Değerlendirilmesi)
2015-22983 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 sayılı Kanun uyarınca yapılan hatalı devirler)
2015-17648 sayılı Genel Yazı (Satış Bedellerinin MEOP Üzerinden Bakanlıkça Kontrol Edilmesi)
2015-16829 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmazların kaydında rayiç bedeller)
2015-13808 sayılı Genel Yazı (Satış İşlemlerinde İlan)
2015-13122 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi)
2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)
2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)
2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)
2015-07744 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-4/C Maddesine Göre Hissedara Satış)
2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası)
2015-06653 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında TKGM Döner Sermaye Bedeli)
2015-06170 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi)
2015-05602 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Lisanssız Elektrik Üretimi Tesisi İçin Kamu İdarelerine Tahsisi)
2015-04438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Av Tüfekleri)
2015-02587 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Derneklerden Hazineye İntikal Eden Mallar)
2015-02308 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifakları 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi)
2015-02167 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi)
2015-02166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi)
2015-02028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İşgalli Tarım Arazilerinin Pazarlıkla Kiraya Verilmesi)
2015-01352 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Türk Telekom Kullanımındaki Taşınmazlardan Ecrimisil)
2015-01336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveli)
2015-00670 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dershanelerin Dönüşümü)
2015-00470 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapım ve Onarım Ödenek Talepleri)
2015-00247 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin komşu parsel maliklerine ve muhtarlıklara tebliği))
2014-43592 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Tarım Arazilerinin Satışı)
2014-42886 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarından AİHM Nezdinde Tazminat Ödenenler)
2014-41120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM, Baz İstasyonu, Reklam Panosu Kiralamalarında Bedel Tespitinde Zeminin Rayiç Bedeli Dışında Dikkate Alınacak Hususlar)
2014-41118 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel tespit ve takdir işlemleri)
2014-38018 sayılı Genel Yazı (Yenilenebilir enerji üretimi amaçlı irtifak hakkı taleplerinin, ikinci bir talimata kadar kabul edilmemesi )
2014-36917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı Mümkün Olmayan 2/B Taşınmazlarında Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi)
2014-36660 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ÖÇK Bölgeleri, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Ecrimisil)
2014-34871 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taş. İdaresi Hakkında Yönetmelikte 11.09.2014 Tarihli Değişiklikler))
2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)
2014-32459 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamulaştırma Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesinin Hangi Kurum Tarafından Yapılacağı)
2014-31877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012-15 sayılı Başbakanlık Genelgesi İstisnaları)
2014-22424 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye devir 2012-15 s.Başbakanlık Genelgesi İstisna)
2014-22269 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 s.Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdareler Lehine Verilen İrtifak Haklarının Durumu)
2014-20245 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine Yapılacak Tahsislerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Bakanlığa Gönderilecek Bilgiler)
2014-19294 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İhbarnamelerinin Bazı Şirketlerin Genel Müdürlüklerine de Gönderilmesi Gerekliliği)
2014-18378 sayılı Genel Yazı (Taşınmaz Değerlerinin MEOP’a Girilmesi)
2014-17077 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jandarma ve MSB’ye Tahsisli Taşınmazların Kira İşlemlerinde Yetki)
2014-16884 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Büyükşehirlerde 4706/4/d Kapsamında Satış Yapılamayacağı)
2014-14791 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İz bedeliyle kaydedilecek taşınmazlar)
2014-14455 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İllerde 222 Gereğince Tahsis Edilen Taşınmazların Durumu)
2014-14281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devirlerin 2012/15 Sayılı Genelgeden Muaf Olması)
2014-14261 sayılı Genel Yazı (Satış işlemleri açısından, belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınacak tarih)
2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
2014-13415 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi Parti Tasfiye İncelemelerinde Vergi Müfettişi Görevlendirilmesi)
2014-12426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Akdi Halefiyet)
2014-11770 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Başvuru Bedeli)
2014-11392 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292-12. Madde Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar)
2014-05658 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (yol, park, yeşil alan veya resmi kurum alanında kalan 2/B vasıflı taşınmazların satışı)
2014-04691 ayılı Genel Yazı (Vakıf, Dernek, Kooperatif ve Kamu İdarelerinin Kira Sözleşmelerinin Feshinden Önce Bakanlıktan İzin Alınması Gerektiği)
2014-03482 sayılı Genel Yazı (2634 Kapsamındaki İrtifak Hakları 2014 Yılı Birim Maliyetleri)
2014-03437 sayılı Genel Yazı (İmar Planı Olmayan Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi)
2014-02792 sayılı Genel Yazı (Arsa/kat karşılığı inşaat işlemleri)
2014-02563 sayılı Genel Yazı (MEOP Tespit Modülü)
2014-01890 sayılı Genel Yazı (4706/4/c Kapsamında Hissedarlara Doğrudan Satış)
2014-01325 sayılı Genel Yazı (Afet Riskli Alanlardaki Hazine Taşınmazlarının Kat Karşılığı Usulüyle Değerlendirilmesi)
2014-01152 sayılı Genel Yazı (MB İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasındaki Kira Protokolünün İptali)
2014-00855 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)
2013-48194 sayılı Genel Yazı (Genel Bütçe Dışındaki Kurululşara Yapılan Tahsislerde Tahsis Şartları)
2013-42937 sayılı Genel Yazı (272 s. Tebliğin Yayımı Tarihinde İşgalli Olan ve Başvuru Yapılan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Şagiline Kiraya Verilebilmesi)
2013-42669 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)
2013-41620 sayılı Genel Yazı (6306 s. Kanun Kapsamında Hak Sahiplerine Verilecek Taşınmazların Tapu Sicilinde Ferağında Yetki)
2013-39747 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mobil haberleşme mecra irtifaklarında Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırının Dikkate Alınması Gerektiği)
2013-39629 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
2013-39592 sayılı Genel Yazı (Satış, Kira, Tahsis, İrtifak Gibi Milli Emlak İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)
2013-38743 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Ceza İnfaz Kurumları Tarafından Kiraya Verilmesine İlişkin Protokol)
2013-38570 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Tarım Arazilerinin Satışı)
2013-38262 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s.k. kapsamında kalan yerlerin maden ruhsat alanında kalması durumunda yapılacak işlem)
2013-36331 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Bu Bakanlık Tarafından Kiraya Verilmesine İlişkin Protokol)
2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi)
2013-25488 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’ye Tahsisli Taşınmazlarda Yalnızca Banka, PTT, Sigorta Acentesi ve Baz İstasyonu Kiralamalarının Maliye Bakanlığınca Yapılacağı)
2013-22328 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun 12. Madde Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)
2013-21429 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Bütçe Dışındaki Kurumlar Yapılan Tahsislerde Ticari Amaçlı Yerlerin İdaresi)
2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler)
2013-18597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1164 s. Kanun Kapsamında Devredilen Taşınmazlardaki Şerhlerin Kaldırılması)
2013-15735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Bazı Durumlar)
2013-15028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teminat mektuplarında dikkat edilecek hususlar)
2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
2013-08099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birliklerine Yapılacak Kiralamalar İçin Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)
2013-06503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bazı İşlemlerin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
2013-06315 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakları 2012/15 sayılı Genelge)
2013-05701 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ’a İrtifak Hakkı Tesisinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
2013-03987 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başbakanlıktan İzin Yazılarında Dikkat Edilecek Hususlar)
2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)
2013-00807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2013 Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
2012-33780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Bazı İşlemler)
2012-33376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mağaraların Doğa ve Milli Parklar GM’den İzin Alınmadan Kiralanmaması ve Tahsis Edilmemesi Gerektiği)
2012-32659 sayılı Genel Yazı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi)
2012-32387 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Tesis Edilen İrtifak Haklarında Damga Vergisi)
2012-26438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifaklarında İşlem Usülleri)
2012-24281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birlikleriyle 31.12.2012 Tarihine kadar Düzenlenecek Sözleşmelerde Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)
2012-24184 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması Amaçlı Yapılacak Kiralarda EPDK’dan Görüş Alınması)
2012-23356 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmazlarda Ferağ İşlemlerinde Taşranın Yetkili Olduğu)
2012-22538 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teknik personelin görev tanımları)
2012-21510 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi)
2012-21320 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında İzin Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
2012-21128 sayılı Genel Yazı (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisinin Ödendiğinin Kontrolü)
2012-18218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Doldurulacak Form)
2012-16267 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazlarda Satış, Kira vb. İşlem Yapılamayacağı)
2012-12590 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Afişlerinin İlanı)
2012-12057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Kullanıcı Listeleri)
2012-10632 sayılı Genel Yazı (1/2/2012 tarihinden önce onaylanan irtifak haklarında süre)
2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)
2012-06632 sayılı Genel Yazı (2634, 2863, 2873 s.Kanunlar kapsamında kalan tahsissiz yerlerin MB tarafından kiraya verilmesi gerektiği)
2012-04780 sayılı Genel Yazı (Üniversitelere tahsisli taşınmazlardaki ticari alanların kiraya verilmesi)
2012-03182 sayılı Genel Yazı (İrtifak haklarında süre)
2012-024804 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun kapsamında akdi halefiyet)
2012-00147 sayılı Genel Yazı (Bedel tespit ve ihale komisyonlarının oluşumu)
2011-34637 sayılı Genel Yazı (662 s.KHK gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresi GM’ne ait taşınmazların Hazine adına tescili)
2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi)
2011-33825 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İşlemlerinde Yurt Dışı Tebligat)
2011-26926 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarında Yapım ve Onarım)
2011-25283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Seferberliği)
2011-24797 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Maliye Bakanlığı ile Diy.İşl.Bşk. Arasındaki Kira Potokolünün Yürürlüğünün Durdurulması)
2011-19706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazlarının Devri)
2011-18910 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Uzatma Talebinin Ön İzin Süresi Bitmeden Önce Yapılması Gerektiği)
2011-18671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda MB ile SB Arasında Düzenlenen Protokol)
2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)
2011-18216 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Tasfiyesi)
2011-18190 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Süresi içinde ön izin süre uzatım talebinde bulunması için yatırımcının uyarılması)
2011-15814 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Taleplerinde Maliye Bakanlığına Gönderilecek Bilgi ve Belgeler)
2011-14773 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelere katılmaktan geçici yasaklama)
2011-13945 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazları)
2011-12147 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapatılan Siyasi Partilerin Tasfiyesinde Usulsüz Giderlerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı)
2011-11878 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)
2011-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinenin Taleplerinin Kadastro Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz Karşılanması Gerektiği)
2011-09896 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisillerin GİB’e İletilmesi)
2011-09839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)
2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)
2011-09182 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sk. Yatırım Teşvik İşlemleri Veri Girişi)
2011-08905 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Bedel Tespitlerinin Bakanlık Tarafından Yapılması Gerektiği)
2011-08807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İzale-i Şuyu Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)
2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)
2011-06007 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan Yivsiz Tüfeklerin Satılmaması)
2011-04407 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale İlanlarının İnternette Yayımlanması)
2011-03977 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (29.12.2010 Tarihinden Sonraki Yenilenebilir Enerji Yatırımlarından Hasılat Payı Alınmaması)
2011-032714 sayılı Genel Yazı (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
2011-03188 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP Veri Analizi)
2011-02418 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarında MEOP-Say2000 İşbirliği)
2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması)
2011-02052 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2011 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
2011-019278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına tahsisli yerlerde kira, Protokolün 2. sayfasında düzenleme)
2011-01633 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 s. Kanun Uygulamaları)
2011-01560 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Uygulamalarında Özkaynak Hesabı ve İlanlarda Sektör Belirtilmemesi)
2011-01438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığından Görüş İstenirken Dikkat Edilecek Hususlar)
2011-01303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesinde Ulaştırma Bakanlığından Görüş Sorulup Sorulmayacağı)
2010-43803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Amacı Değiştirilen Meraların İvedilikle Hazine Adına Tescilinin Sağlanması)
2010-43484 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7269 sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Tahsisinin AFAD’a Yapılması)
2010-41567 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bina Yıkımlarında Uyulacak Esaslar)
2010-40839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanan Balıkçı Barınakları Konusunda Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarına Bilgi Verilmesi)
2010-40568 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emvali metruke bilgileri)
2010-37985 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyeler Tarafından Doldurulan Doldu Alanlarında Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri)
2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)
2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı)
2010-36187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Yatırım Başvuruları Değerlendirilirken Dikkat Edilecek Hususlar)
2010-35807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Karayolları Genel Müdürlüğüne Tahsisi ve Terki)
2010-30165 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Süresinin Bitiminden Sonra İrtifak Hakkı Tesisi Durumunda Alınacak Bedeller)
2010-29471 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda 6009 s. Kanunla Yapılan Değişikliklerin Uygulanması)
2010-28780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Sözleşmenin Devri)
2010-25960 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB Tahsisli Taşınmazlarda Tahsis Hususunun MEOP’a İşlenmesi)
2010-24548 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye İntikal Eden 634 s. Kanuna Tabi Müstakil Konutların Kamu Konutu Olarak Tahsisinin İstenmemesi)
2010-23872 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda Düzenlenecek Protokol)
2010-23696 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Sözleşmelerinin ve Resmi Senetlerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi gerek Bazı Hususlar)
2010-22232 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bakanlıktan İzin Alınacak Özel Satışlar, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)
2010-19769 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırımlara Devlet Yardımında Teşvik Belgesi Olmadan da İşlem Yapılabileceği)
2010-13322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik, Gaz, Buhar Üretmek Amacıyla Verilen İrtifak Haklarında Hasılat Payları)
2010-13239 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarında 5237 sayılı T.C.K’nun 154 üncü maddesinin uygulanmaması)
2010-12151 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Hizmet Standardı)
2010-11482 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışa Çıkarma Yetkisi, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)
2010-06611 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine İrtifak Hakkı Verilmiş Parsellerin Özelleştirilmesi Halinde Yapılacak İşlem)
2010-04832 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Aşamasında Yer Teslimi Yapılmaması, İnşaata Başlanmaması Konusunda Yatırımcının Uyarılması)
2010-04606 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bilgi edinme talepleri)
2010-03439 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP Veri Girişi)
2010-00975 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi İçin Planlama Yönünden Yapılması gerekenler)
2009-53207 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (irtifak hakkı ve kullanma izni talebine konu tüm taşınmazların koordinat değerlerinin MEOP a girilmesi)
2009-50027 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarında İfraz İşlemleri)
2009-49841 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisilde MEOP- VEDOP bağlantısı)
2009-49304 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi parti tasfiyesinde kayıt ve belgelerin tutulmadığının anlaşılması halinde yapılacak işlem)
2009-47860 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-KBS Kullanımı Açısından Alınması gerekli Önlemler ve Tedbirler)
2009-47859 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kimlik Paylaşım Sistemi kullanımı)
2009-42865 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Gelirin İlgili Üniversite Bütçesine Gelir Kaydedilmesi)
2009-40250 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda MEOP-VEDOP İşbirliği)
2009-39678 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak hakkında Hak Lehtarı Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinden Pay Alınması)
2009-22968 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-TAKBİS Eşleşmesi İçin Yapılması Gerekenler)
2009-19283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (KGM Tahsisli Taşınmazların Sicilden Terki Konusunda KGM’ye Yetki Devri)
2009-15411 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jojoba ve Paulownia Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)
2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)
2009-10155 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Haklarında Hak Lehtarının İşletme Hasılatının Vergi Dairesi Başkanlıklarına Bildirilmesi)
2009-09568 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön izin ihaleleri)
2009-07420 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu idareleri tarafından Hazine taşınmazına yapılan yapıların Hazineye intikal edip etmeyeceği)
2009-01186 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konakları ve lojmanlarda yapım ve onarım)
2008-63597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisilde taksit yapılamayacak miktar, 31.12.2009’a kadar)
2008-61816 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyılardan Ecrimisil Alınırken Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)
2008-55915 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Harca Esas Değer Üzerinden Satılan Küçük Sanayi Sitelerinin Kredi Borcu Nedeniyle İcraen Satılması Durumunda Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılması)
2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı)
2008-53904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Küçük Sanayi Sitesi Olarak Kullanılmak Üzere Satılan Taşınmazların Tapu Kütüklerine Konacak Şerhler)
2008-52729 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Yapılacak Satışlardan Elde Edilecek Gelirlerden Belediyelere Pay Verilmeyeceği)
2008-52200 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Yapılan Kiralama İşlemlerinde KDV Muafiyeti)
2008-50721 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dava Konusu Edilmiş Ecrimisillerde 5736 sayılı Kanun’un Uygulanışı)
2008-49979 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilen Alanların İmar Planında Başka Amaçla Planlanamayacağı)
2008-46686 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İki Defa İhaleye Çıkarılıp Satılamayan Taşınmazların, Satın Alma Talebi Olmadan Ya Da İkinci İhale Tarihi Üzerinden En Az Bir Yıl Geçmeden Satışa Çıkarılmaması)
2008-42361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünden Görüş Sorulacak Durumlar)
2008-35981 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit sertifika bedellerine karşı açılacak davalarda görevli yargı)
2008-35904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarındaki Ecrimisil Uygulamalarında Kalkınma Bakanlığı Birim Fiyatlarının Yüzde 18’inin Alınması Uygulamasına Son Verilmesi)
2008-24692 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslarla İlgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi)
2008-21246 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bugüne Kadar TSK kullanımında Bulunan Taşınmazlar İçin Cins Tashihine Gerek Olmadığı, Bundan Sonra MSB Tahsislerinde Tahsisle Birlikte Cins Değişikliği İşleminin Yapılması Gerektiği)
2008-14916 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)
2008-14176 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış Yazılarının Bakanlığımıza Posta Yoluyla Gönderilmesi Zorunluluğu)
2008-11971 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Hazine Taşınmazlarının 3. Kişilere Kiraya Verilmesi)
2008-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesi)
2008-09737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Eski İrtifakların Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe Uyarlanması)
2008-07917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ Cetveli)
2008-07888 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üzerine İhale Yapılan İsteklinin İhaleden Yasaklı Olup Olmadığının İhale Kararının Alınmasından En Geç 5 Gün İçinde Araştırılması ve Sonrasında İta Amiri Onayına Sunulması Gerektiği)
2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Açık Teklifle Kiraya Verilmesi)
2008-06953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırım taahhütnamesinin damga vergisine tabi olup olmadığı)
2008-04498 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığında Görüş Sorulmayacak Durumları Düzenleyen 305 sayılı Tebliğin İptali Hakkında)
2008-03541 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (imar planlarında ‘tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan taşınmazların satılabileceği)
2008-03540 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalan Hazine Taşınmazlarının Satışının Yapılabileceği)
2008-01397 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Ağaçlandırma Bedelleri)
2008-00002 sayılı Milli Emlak Genel YazısıHükümet Konaklarının Yapım ve Onarımının İçİşleri Bakanlığınca Yapılması, Diğer Kurumlarla Ortak Kullanılan Hizmet Binalarında ve Kamu Konutlarında Ödenek Talepleri)
2007-75522 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında Fotoğrafının ve Krokisinin de Bakanlığa Gönderilmesi Gerektiği)
2007-74862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapımı Planlanan Otoyol Güzergahında Hazine Taşınmazlarının Satışı Öncesinde Karayolları GM’de Görüş Alınması)
2007-74087 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ve J.G.K’na Tahsisli Taşınmazlarda Kiraya Verme Yetkisi)
2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)
2007-71462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında 313 s. Genel Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması)
2007-63933 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bak. Döner Sermaye Protokolünün süresinin uzatılması)
2007-63010 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satıştan önce TOKİ’ye bildirimde bulunulacak taşınmazlar)
2007-58321 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satış Bedelinin Tespitinde 313 s. Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması Gerektiği)
2007-55420 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale onayı yetkisindeki ‘tahmin edilen bedeli” ifadesinin uygulanmaması)
2007-54212 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış işlemlerinde yetki devrinin iptali)
2007-51610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının özelleştirme kapsamındaki idarelerince kullanılması halinde ecrimisil)
2007-49668 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hisseli Hazine taşınmazlarına yapılan yapıların Hazineye intikali)
2007-48669 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Suriyelilere ait el konulan taşınmazların idaresinden elde edilen gelirler)
2007-40655 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış talimat tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden kıymet takdiri)
2007-32561 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye satılan taşınmazlarda şerh konulması)
2007-26718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üzerinden bir yıl geçen kıymet takdirlerinin yenilenmesi)
2007-26503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz satışlarında TOKİ ye yapılacak bildirim)
2007-26113 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ tarafından kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen parsellerde bedelsiz irtifak hakkı)
2007-24803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının sicilden terki konusunda KGM’ye yetki devri, terk halinde konulacak şerh)
2007-14133 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5 yıldan daha uzun süreli kiralanması talep edilen taşınmazların 5 yıl süreyle kiraya verilmesi)
2007-08228 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (GSM operatörlerine kiraya verilen Hazine taşınmazlarında sözleşmeye özel şart konulması)
2007-08023 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (köylere su tahsisi ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi konularında Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı)
2007-05789 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devredilecek Taşınmazlara Konulacak Şerh)
2007-04986 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ecrimisil ihbarnamelerinde TC-vergi kimlik numarasının belirtilmesi)
2007-03851 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (GSM operatörlerine baz istasyonu kiralamalarının KDV muafiyeti)
2006-58456 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diyanet-Milli Emlak Kira Protokolü)
2006-57117 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM ecrimisillerinde bankamatik numarasına veya taşınmazın açık adresine de yer verilmesi)
2006-46895 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı yapılan taşınmazların gelirlerin KGM bütçesine gelir kaydedilmesi)
2006-34413 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (taşınmazın bulunduğu mahalle, sokak vs. bilgilerine yer verilmesi)
2006-22547 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
2006-18303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
2006-13582 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
2006-09433 sayılı Milli Emlak Yazısı (OSB lere satışta dikkat edilecek hususlar)
2006-07606 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİye yapılacak bedelsiz devirlerde mlak vergi değeri ile birlikte taşınmazların rayiç değerlerinin de belirtilmesi)
2006-05880 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (irtifak haklarında hasılat payları)
2006-05508 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine-Kültür Bakanlığı DÖSİM Protkolü)
2006-02845 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satışında kanuni faiz, 0.75)
2006-02044 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2006 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)
2005-07351 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Alanlarından Ecrimisil Alınması)
2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Turistik Tesislerden Kalkınma Bakanlığınca Belirlenen Birim Maliyetlerin % 18’i Oranında Ecrimisil Alınması)