Görsel Yok

AİHM Kararlarının Uygulanması

20/01/2020 admin 0

AİHM kararlarının etkin şekilde uygulanması, hem Sözleşme’nin temel hedefi olan insan haklarının korunması yönünde önemli faydalar sağlamakta, hem de Mahkeme’nin iş yükünün artmasını önlemektedir. Sözleşmenin […]

Görsel Yok

AİHM Tarafından Tazminata Hükmedilmesi

20/01/2020 admin 0

Sözleşmenin 41. maddesi, bir devletin müdahalesi nedeni ile zarar gören tarafa ödenmesi gereken tazminatı düzenlemektedir. 41. maddeye göre Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine […]