Görsel Yok

Milli Emlak Hukukuna Teferruf ve Tefevvüz

08/07/2019 admin 0

Mali hukukumuzda teferruğ ile tefevvüz aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu kelimelerin deyim olarak anlamı, Hazinenin tek taraflı olarak bir taşınmaz malı kendi mülkiyetine geçirmesidir. Hazine teferruğ […]