1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

Devlet İhale Kanunu 2015 Parasal Sınırlar


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince 2015 Yılı Bütçe Kanunu (6583) ile Gösterilen Parasal Sınırlar
Madde Fıkra Bent Açıklama
17 2 Diğer Şehirlerde Yapılacak İlanlar 562.000
3 Resmi Gazete ile Yapılacak İlanlar 1.700.000
45 1 Açık Teklif Usulü Parasal Sınırı 1.700.000
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
51 1 a) Pazarlık Usulüyle Yapılabilecek İşler Parasal Sınırı a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 61.500
b) Diğer ilçelerde 30.750
76 1 Mahalli komisyonların yetkileri a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde 371.000
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 185.500
c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 134.700
ç) Diğer ilçelerde 100.700
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Yorum Yap