1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

Devlet İhale Kanunu 2016 Parasal Sınırlar


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince 2016 Yılı Bütçe Kanunu (6682) ile Gösterilen Parasal Sınırlar
Madde Fıkra Bent Açıklama
17 2 Diğer Şehirlerde Yapılacak İlanlar 600.216
3 Resmi Gazete ile Yapılacak İlanlar 1.815.600
45 1 Açık Teklif Usulü Parasal Sınırı 1.815.600
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
51 1 a) Pazarlık Usulüyle Yapılabilecek İşler Parasal Sınırı a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 65.682
b) Diğer ilçelerde 32.841
76 1 Mahalli komisyonların yetkileri a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde 396.228
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 198.114
c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 143.860
ç) Diğer ilçelerde 107.548
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Yorum Yap