Fuzuli şagilin Hazineye ait binaya tadilat yaptırması ona bir hak sağlar mı?

Soru: Hazineye ait köydeki eski bir binaya bir şahıs fuzuli şagil olarak ev olarak kalmak amacıyla yerleşmiş ve İdaremize ecrimisil ödemektedir. Bina önceden harabe halde iken kendisi kapıları pencereleri değiştirmiş, çatıyı aktartmış, elektrik tesisatı kurdurmuş ve ev içinde benzeri tadilatlar ve onarımlar yapmıştır. Şimdi başka bir şahıs tarafından bu taşınmaza ihale ile satın alma talebinde bulunulmuştur. Bu durumda, fuzuli şagile, yapmış olduğu masraflardan dolayı bir hak doğmakta mıdır?

Cevap: Sorunuzu “doğrudan satın alma hakkı var mıdır” anlamında soruyorsanız, soruya cevabım olumsuzdur. Bu şekildeki bir yapının şagile doğrudan satışını öngören bir düzenleme hatırlamıyorum. Sadece 4706 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan “Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına,” satılabilir hükmü gereğince (şartlar sağlanıyorsa) satış yapılabilir.

Sorunuzu “şagil yaptığı masrafları Hazine’den isteyebilir mi” anlamında sorduysanız cevap kısmen evet, kısmen hayırdır. Şahıs evin kendisine ait olmadığını bildiği için hukuki anlamda kötü niyetli zilyetttir. Kötü niyetli zilyet, zilyetliğinde bulundurduğu mallar için sadece zorunlu masrafları isteyebilir. Faydalı ve lüks masrafları isteyemez.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.