Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında Planlama Yetkisi

1915 yılında Çanakkale kara ve deniz savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu ile özel bir statüye kavuşturulmuştur. Ayrıca, Kanunun uygulanmasını göstermek amacı ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı Uygulamaları Yönetmeliği yayımlanmıştı.

Kanun ve Yönetmelik hükümleri milli park alanında hem milli park gelişme planının, hem de bu plana uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanması ile ilgili hükümler ihtiva etmekteydi.

4533 sayılı Kanun’a göre Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında milli park gelişme planları, ilgili diğer bakanlıkların onayı alındıktan sonra Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmaktaydı. Yönetmeliğin 6. maddesine göre milli park içindeki köy yerleşik alanları koruma imar planları ile uygulama imar planları, Milli Parkın uzun devreli gelişme planındaki (UDGP) esaslara ve yürürlükteki Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Milli Park Müdürlüğünden uygun görüş alınarak, valilikçe öncelikli olarak yapılır veya yaptırılır. Aynı Yönetmeliğin 7. maddesi ise, Eceabat’ın imar planının nasıl hazırlanacağını düzenlemişti. Madde hükmüne göre, Eceabat yerleşme alanının imar planının hazırlanması ve revizyonu, 4533 sayılı Kanuna ve Milli Park UDGP karar ve hükümlerine aykırı olmamak üzere İmar Kanunu ile Milli Parklar Kanununa uygun olarak, Milli Park Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Eceabat Belediyesince yapılır veya yaptırılır.

Fakat 4533 sayılı Kanun ve bu Kanun’un ihdas ettiği Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

6546 sayılı Kanun, bu alanda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını ihdas etmiş ve bu alanda ve bu alanın bulunduğu Eceabat İlçesinde planlama ile ilgili hükümler ihtiva etmiştir.

Kanun’un 3. maddesine göre;

a) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülür ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

b) İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının hazırlanması ve revizyonu, 6546 sayılı Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılır.

f) Köy yerleşim alanlarının imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar mevzuatına göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.