Hakkında Yıkım Kararı Alınan Yapın Bununduğu Parselin Başka Belediyeya Bağlanması: İdarenin Devamlılığı İlkesi

İdarenin devamlılığı ilkesi gereğince, hakkında yıkım kararı alınan bir yapının bulunduğu taşınmazın yıkım kararı icra edilmeden bir başka belediye sınırları içine alınması durumunda, önceki belediye tarafından alınan yıkım kararının geçerliliğini yitirdiğinden söz edilemez. Yıkım kararı alındıktan sonra başka belediye sınırları içerisine alınan taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar için eski belediye tarafından verilen yıkım kararları geçerliliğini korur.

Bir başka ifade ile taşınmazın imar yönünden artık yeni belediyenin denetimine tabi olması, aynı taşınmaz üzerindeki imar mevzuatına aykırı inşaat nedeniyle önceki idarece tesis edilen işlemin geçerliliğini kaybettiği anlamına gelmemektedir. Yeni belediye tarafından ayrıca yıkım kararı alınmasına gerek yoktur. Bu husus idarenin devamlılığı ilkesinin gereğidir.         

Danıştay 6. Dairesi, 12.12.1990, E:1990/966,K:1990/2580        

Taşınmazın bir başka belediye sınırları içerisine alınması durumunda önceki belediyece bu taşınmaz üzerindeki yapının yıktırılmasına ilişkin işlem idarenin devamlılığı ilkesi nedeniyle geçerliliğini korur.

Dava dosyasının incelenmesinden ... Köyü, ... mevkiinde bulunan 624 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki proje harici inşaatın davalı idarece 10.3.1987 günlü, 9/19 sayılı yapı tadil tutanağı ile tespit edilmesi sonu-cu dava konusu yıkma kararının verildiği, daha sonra Side Belediyesi-nin kurulması üzerine anılan parselin adı geçen belediye sınırları içine alındığı anlaşılmış olup, idarenin devamlılığı ilkesi karşısında belediye sınırları içinde olan bir taşınmazın yeni kurulan bir belediyenin sınırları içine alınması sonucu imar yönünden artık bu belediyenin denetimine tabi olması, aynı taşınmaz üzerindeki imar mevzuatına aykırı inşaat nedeniyle önceki idarece tesis edilen işlemin geçerliliğini kaybettiği anlamına gelmeyeceğinden idare mahkemesince husumet Side Bele-diye Başkanlığına yöneltilmek suretiyle esas hakkında karar verilmesi gerekirken aksi yolda verilen kararda isabet görülmemiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.