Hazine Taşınmazları Açısından İmar Planları ve İmar Uygulamaları

Tez konum olan “Hazine Taşınmazları Açısından İmar Planları ve İmar Uygulamaları” için bir anket yapmam gerekiyor. Bunun ön hazırlığı olarak Hazine taşınmazları açısından imar planları ve imar uygulamaları konusunda yaşanan sıkıntılar açısından bir ön çalışma hazırladım.

Bu listede yer alanlar, benim gerek kendi tecrübelerim ve gerekse milli emlak teşkilatı tarafından iletilen sorunlara ve yargı kararlarına dayanmaktadır. Bu listede yer almayanları bana mail, whatsapp veya başka yollarla bildirirseniz sevinirim.

Liste netleştiği zaman bir anket formu şeklinde düzenlenecektir.

Katkı veren herkese teşekkür ederim.

 

İmar Planları Açısından Yaşanan Sorunlar

– Sosyal donatı alanlarının Hazine parsellerine denk getirilmesi

– Ağaçlandırılacak alanların ve rekreasyon alanlarının Hazine parsellerine denk getirilmesi

– Kamu hizmetine tahsisli taşınmazlarda Hazinenin bilgisi dışında plan değişikliği yapılması

– Konut, ticaret gibi özel mülkiyete konu olabilecek parsellerde imar planı değişikliği yapılarak sosyal donatı (park gibi) alanlarına ayrılması.

İmar Uygulamaları Açısından Yaşanan Sorunlar

– Hazinenin bilgisi olmadan terk yapılması

– İmar Kanunu’nun 11. maddesine göre terk edilen yerlerin terk amacı dışında kullanılması,

– İmar Kanunu’nun 11. maddesine göre terk edilen yerlerin plan değişikliği yapılması durumunda Hazine’ye iade edilmemesi,

– Parselasyonda düzenleme alanının Hazine parsellerini dışarıda bırakacak şekilde belirlenmesi,

– Meralar ve sit alanlarında izin alınmaksızın parselasyon yapılması,

– Tescil harici alanların Hazine adına tescil edilmemesi,

– Meraların Hazine adına tescil edilmemesi

– Düzenleme ortaklık payından karşılanması gereken alanların Hazine’den karşılanması,

– KOP’tan karşılanması gereken alanların, Hazine’den karşılanması,

– Orman, kıyı gibi özel mülkiyete konu olmayacak alanlarda parselasyon yapılması,

– Daha önceden kamu hizmeti amacıyla tahsisli olan parsellerin, imar uygulamasında nasıl bir uygulamaya tabi tutulacağının belirlenmemiş olması,

– Düzenleme ortaklık payından karşılanıp da Hazine adına tescil edilmesi gereken parsellerin, Hazine adına tescil edilmemesi,

– Hazine parselinin bulunduğu yerden tahsis yapılmaması, değer olarak daha düşük alanlardan tahsis yapılması,

– İmar uygulaması sonucunda, üzerinde şahıslara ait yapılan olan parsellerin Hazine’ye tahsis edilmesi,

– Hazine parsellerinde müstakil parsel verilmemesi, Hazine parsellerinin şahıslarla hisselendirilmesi,

– Hizmet malları, ibadet yerleri gibi parselasyon nedeniyle değer artışı olmayan parsellerden DOP kesintisi yapılması,

– Üzerinde yapı bulunan hizmet mallarında başka yerden parsel verilmesi veya bu parsellere şahıs hissesi dahil edilmesi,

– Yolların düzenleme ortaklık payı hesabında değerlendirilmemesi,

– İmar Kanunu’nın 11. Maddesi Kapsamında Hazine Tarafından Terk Edilen Yolların Hazine Adına İhdas Edilmemesi

– Özel mevzuatı (örneğin 2634/8. madde) gereğince Hazine adına ihdas edilmesi gereken yolların Hazine adına ihdas edilmemesi,

– Tescil harici alanların DOP hesabında kullanılması veya belediye adına ihdas edilmesi,

– 2/B alanlarında zemin değişikliği yapılarak parselin başka alana kaydırılması,

– Sulak alanlar, askeri yasak bölgeler gibi parselasyon yapılmayacak alanlarda parsel oluşturulması,

– Parselasyonun iptaline ilişkin yargı kararının net olmaması (parsel bazında iptal mi, uygulamanın tamamının iptali mi?)

– Parselasyonun iptaline ilişkin yargı kararının uygulanmaması,

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.