Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları Kitabı

Kitap Hakkında

Ülke yüzölçümümüzün büyük bir kısmı, Devlete aittir. Devlete ait bu taşınmazlar, tapu sicilinde Hazine adına tescillidir, bu nedenle bu taşınmazlar Hazine taşınmazları olarak adlandırılmaktadır. Bu taşınmazlar başta Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) olmak üzere pek çok kamu idaresi tarafından yönetilmektedir.

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması amacıyla yatırımlar vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi pek çok açıdan teşvik edilmektedir. Bu desteklerden bir tanesi de yatırım yapmak isteyenlere Hazine taşınmazlarının tahsis edilmesidir. Bu tahsiste yatırımcılara bedelsiz arsa satışı, emlak vergi değeri üzerinden arsa satışı, rayiç bedel üzerinden doğrudan satış, irtifak hakkı tesisi, kiralama gibi değişik şekillerde gerçekleşebilmektedir.

Ancak Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisini içeren mevzuat çok dağınık bir haldedir. Pek çok kanunda teşvikle ilgili hükümler bulunduğu gibi, bunların uygulamasını göstermek amacıyla çıkarılmış çok sayıda ikincil mevzuat (tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi) söz konusudur. Mevzuatın bu kadar çok ve dağınık olması, yatırım sürecinin karmaşık olmasına ve uygulayıcılar da dahil olmak üzere pek çok kişinin bu süreçler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasına neden olmaktadır. Bu ise bir yandan yatırımcının gözünü korkutmakta, bir yandan ise uygulayıcıların hatalı işlem yapmasına neden olabilmektedir.

Yapmış olduğumuz bu çalışma, bu eksikliği giderme ve Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisine ilişkin süreçleri bir bütün olarak oyucuya sunma amacı taşımaktadır. Bu amaçla Hazin taşınmazlarının yatırımcılara tahsisini düzenleyen tüm mevzuat (kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genel tebliğler) incelenmiş, yatırım süreçleri bir bütün olarak ve işlem akış süreci gözetilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

İçindekiler

İçindekiler kısmı için: Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları Kitabı İçindekiler Sayfası

Satın Almak İçin

Kitabı satın almak için Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları

Makalemizi paylaşır mısınız?