Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?

Hazine taşınmazları (6292 sayılı Kanun gibi özel kanunları dışında) ihale ile satılmaktadır. İhale ile satılan Hazine taşınmazlarının satış bedeli nasıl ödenir?

Öncelikle belirtelim ki Hazine taşınmazlarının (6292 sayılı Kanun gibi özel kanunları dışında) satış bedeli, rayiç bedeldir. Ancak buradaki rayiç bedelden, belediye emlak vergisi rayicinin anlaşılmaması gerekmektedir. Buradaki rayiç değer, piyasa rayicidir. Hazine taşınmazlarının satışında, bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

İhale üzerime kaldı, şimdi ne olacak?

İhale yapıldıktan sonra ihalenin, 15 iş günü içerisinde ita amiri tarafından onaylanması veya iptal edilmesi gerekmektedir.

İhalenin onaylanması durumunda, ihale onay kararı, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcıya bildirilir.

Bildirim geldikten sonra…

İhale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde idareye başvurularak taşınmazın satış bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi gerekmektedir.

Hazine taşınmazların satışında ödeme koşulları

Hazine taşınmazlarının satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödeme halinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Satış bedelinin taksitle de ödenmesi mümkündür.

Bu durumda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

Hazine taşınmazını taksitle satın aldım, adıma tescil yaptırabilir miyim?

Normalde taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmemektedir. Yani alıcı adına tescil yapılmamaktadır.

Ancak, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi durumunda idarenin talebi üzerine taşınmaz alıcı adına tescil edilebilmektedir.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.