Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Hazine taşınmazları (6292 sayılı Kanun gibi özel kanunları dışında kalan taşınmazlar hariç olmak üzere), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ihale ile satılmaktadır. Bu yazımızda; ihale ile satılan Hazine taşınmazlarının satış bedeli nasıl ödenir? taksitle ödeme var mı sorularına cevap arayacağız.

Öncelikle belirtelim ki Hazine taşınmazlarının (6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gibi özel kanunları dışında) satış bedeli, rayiç bedeldir. Ancak buradaki rayiç bedelden, belediye emlak vergisi rayicinin anlaşılmaması gerekmektedir. Buradaki rayiç değer, piyasa rayicidir. Hazine taşınmazlarının satışında, bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

İhale Üzerime Kaldı, Şimdi Ne Olacak?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘na göre, ihale yapıldıktan sonra ihalenin, 15 iş günü içerisinde ita amiri tarafından onaylanması veya iptal edilmesi gerekmektedir. İhalenin onaylanması durumunda, ihale onay kararı, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcıya bildirilir.

Bildirim geldikten sonra, yani, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde idareye başvurularak taşınmazın satış bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalesi Kazandım, Şimdi Ne Yapmalıyım?

Hazine Taşınmazların Satışında Ödeme Koşulları

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‘un 5. maddesine göre, Hazine taşınmazlarının satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir.

Peşin ödeme halinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Hazine Taşınmazları Satış Bedelinin Taksitle Ödenmesi

Satış bedelinin taksitle de ödenmesi mümkündür. 313 s. Milli Emlak Genel Tebliğine (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri) (Güncel) göre, taksitle ödeme durumunda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

Hazine Taşınmazını Taksitle Satın Aldım, Adıma Tescil Yaptırabilir miyim?

Normalde taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmemektedir. Yani alıcı adına tescil yapılmamaktadır. 313 s. Milli Emlak Genel Tebliğine (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri) (Güncel) göre, Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmeyecektir.

Bununla birlikte, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi durumunda idarenin talebi üzerine taşınmaz alıcı adına tescil edilebilmektedir.

Taksitlerin Vadesinde Ödenmemesi

Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu on beş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilmektedir. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satın Aldım, Taksitlerimi Ödemezsem Ne Olur?

Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.