Hazine Taşınmazlarının Satışında 2021 Yılı Parasal Limitler

Linkedin

 

A. Satışa Çıkarma Yetkisi (Açıklama 1’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 694.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 189.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar  (Açıklama 2’yi okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 347.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 189.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
 C. İhale Usulüyle İlgili Parasal Sınır  (Açıklama 3’ü okuyunuz)
1. Kapalı Teklif Usulüyle İhale Yapılması Gerekenler 10.000.000,00
D. İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar  (Açıklama 4’ü okuyunuz)
1. Ulusal Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/2) 1.052.000,00
2. Resmi Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/3) 3.155.000,00
E. İhale Onaylama Yetkisi  (Açıklama 5’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 1.388.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 696.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 504.000,00
Diğer ilçelerde 378.000,00

 

Genel Açıklama

Her şeyden önce bir konuyu açıklayayım. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları ilin mülki sınırları olarak belirlendiği için büyükşehirlerdeki merkezi olmayan ilçeler de merkez ilçe olarak kabul edilir. Yani büyükşehirlerde tüm ilçeler aynı statüdedir. Dolayısıyla eski sitemdeki “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçeler” in büyükşehir merkezinden ayrı parasal sınırlara tabi tutulması şeklindeki uygulama devam etmemektedir.

Açıklama 1

327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırlara (2021 yılı için 694.000,00) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara ((2021 yılı için  189.000,00) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

Yetkili kılınmıştır.

Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

Not: İlçe teşkilatına satışa çıkarma yetkisi verilmemiştir. İlçe sınırları içinde olup da Bakanlık yetkisine girmeyen satışlar için Valilikten satışa çıkarma izni alınması gerekmektedir.

Açıklama 2

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine yazılan 2020-267882 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel satış işlemlerinde 2018/8 Komisyon Muafiyeti) na göre;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın ½ katına kadar olanlar,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; aynı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanlar,

için 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Tablonun “B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar” kısmı buna göre düzenlenmiştir.

Açıklama 3

2021 Yılı Bütçe Kanunu’nun (i) cetvelinde 45. maddeye göre belirlenen parasal sınır 3.155.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak aynı cetvele göre “Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.”

Bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir artırım yapılmadığı için tahmin edilen bedeli 10.000.000 TL’i aşan taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre, aşmayanlar ise açık teklif usulüne göre ihale edilmelidir.

Açıklama 4

2021 yılı için 1.052.000,00 TL yi aşan satışlar ulusal gazetede, 3.155.000,00 aşan satışlar ise diğer ilanların yanı sıra ayrıca Resmi gazetede ilan edilecektir.

Açıklama 5

327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri yetkili kılınmıştır.

Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

 

1 yorum

  1. merhabalar;
    istanbul beylikdüzü ilçesinde evimin yanında emlak konuta ait olduğu belirtilen bir arsa bulunmaktadır.Almak istiyorum nereye nasıl hangi aşamalarda başvuru yapmam gerekiyor bilgi verebilirseniz, teşekkürler

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.