Hazine taşınmazlarının satışlarında rayiç bedel değişikliği yapıldı mı?

Linkedin

Soru: üstad resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemede şöyle geçiyor: “MADDE 16 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bu fıkranın yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “rayiç” ibaresi fıkra metninden çıkarılmış…”

Yani artık hazine arazi satışlarında rayiç bedel esas alınmayacak mı? eğer öyleyse hangi bedel esas alınacak?

 

Cevap: Bahsettiğiniz düzenleme Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında yapılmıştır.Bu fıkra ise Hazineye ait olup da belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tarım arazilerinin satışı ile ilgilidir.

Yani genel olarak Hazine taşınmazlarının satışında rayiç bedelden vazgeçilmiş değildir.

12. fıkranın birinci cümlesinde yer alan “rayiç” ibaresi fıkra metninden çıkarılmış ve mevcut altıncı cümlesinde yer alan “Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak bu fıkrada hüküm olmayan hâllerde; ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,” ibaresi “Bu fıkra kapsamında yapılacak satışlarda; satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca “Bu araziler rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılır.” hükmünü ihtiva eden 3. cümle ilga edilmiştir.
Buradan anlamamız gereken belediye ve mücavir alan sınırlarındaki tarım arazilerinin satış bedeli, belediye ve mücavir alan dışındaki tarım arazilerinin satış bedeli ile aynı olacaktır.

6292/12. maddeye göre “Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde belirtilen şekilde kullanılanlar için rayiç bedelin yüzde ellisidir.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.