Hazine’den (Milli Emlak) Satın Aldığınız Taşınmazlarda Emlak Vergisi

 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7. maddesinde “Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.” denilmektedir.

4706 sayılı Kanun ihtiva ettiği vergi ile ilgili hükümler bakımından Emlak Vergisi Kanunu karşısında özel Kanun niteliğindedir. Bu nitelikleri sebebiyle anılan Kanunun emlak vergisi hükümlerinin, Emlak Vergisi Kanununun 22. maddesi karşısında öncelikle uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, 4706 sayılı Kanun kapsamında satışı yapılan taşınmazların satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süreyle emlak vergisine (arsa) tabi tutulmaması gerekmektedir.

İstanbul Defterdarlığının B.07.4.DEF.0.34.12.2.EMLK:50-12172 sayılı muktezasına göre Hazineye ait olup satışı yapılan taşınmazların üçüncü kişilere satışı veya veraseten intikali durumunda emlak vergisi muafiyetinin kalan süre kadar uygulanması icap etmektedir.

Söz konusu arsalar üzerine alıcılar tarafından daha sonra inşa edilen binalar için (arsaya ilişkin vergi değeri dikkate alınmaksızın) hesaplanacak bina vergisinin ise ödeneceği tabiidir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

4 yorum

  1. Kanuna göre “satış tarihinden itibaren beş yıl” emlak vergisi ödenmez. Buradaki satış tarihi satış bedelinin veya (taksitli satışlarda) peşinatın yatırılarak taksitli satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihtir. Dolayısıyla, satış bedelinin veya (taksitli satışlarda) peşinatın yatırılarak taksitli satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren bey yıl emlak vergisinden muaftır.

  2. Hazine arazisinin alındığı tarih her nasılsa tapuyu 2 sene sonra aldık..Fakat Tapu aldığımız tarihden yani tescil tarihinden sonra 5 yıl geçince mi? Emlâk vergisi ödenir..Buna bir açıklık getirilmesini istiyorum.

    • Kanuna göre “satış tarihinden itibaren beş yıl” emlak vergisi ödenmez. Buradaki satış tarihi satış bedelinin veya (taksitli satışlarda) peşinatın yatırılarak taksitli satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihtir. Dolayısıyla, satış bedelinin veya (taksitli satışlarda) peşinatın yatırılarak taksitli satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren bey yıl emlak vergisinden muaftır.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.