Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışında, Daha Önceden Ödenen Ecrimisiller Satış Bedelinden Mahsup Edilir mi?

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin satışıyla ilgili detaylı bir rehbere şu linkten ulaşabilirsiniz: Hazine Arazilerinin İşgalcilerine Satışı-Tüm Konular

Daha önceden, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satışında, önceden ödenmiş ecrimisillerin satış bedelinden düşülmesi şeklinde bir düzenleme vardı. Ancak belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin satışında, önceden ödenmiş ecrimisillerin satış bedelinden düşülmesi şeklinde bir düzenleme bulunmuyordu. 4706 sayılı Kanun’un 4. maddesinde “Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak bu fıkrada hüküm olmayan hallerde; ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 19/4/2012tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.” hükmü yer almaktaydı.

Ancak 7181 sayılı Kanunla, 4706 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 12. fıkrasının mevcut altıncı cümlesinde yer alan “Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak bu fıkrada hüküm olmayan hâllerde; ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,” ibaresi “Bu fıkra kapsamında yapılacak satışlarda; satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna paralel olarak 382 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği de değiştirilmiştir. Son düzenlemeye göre 382 sayılı Tebliğ kapsamında doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, satış bedelinden mahsup edilir. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmez. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmaz.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

2 yorum

  1. Merhaba Üstad. Peki başvuru tarihinden sonraki ecrimisil bedellerinin iadesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ecrimisil tahakkuk ettirilmese personel açısından bir risk oluşur mu? Görüş sorduk ancak cevap alamadık henüz Bakanlıktan

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.