İçtihat

20/06/2021 712

Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/7089, K: 2020/1165 (Ecrimisilde 5 yıllık zamanaşımının başlangıç süresi)

T.C. Danıştay Onuncu Daire, Esas     : 2016/7089, Karar   : 2020/1165, Tarih    : 11.03.2020 İSTEMİN KONUSU: Elazığ 1. İdare…

19/06/2021 362

Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2006/3 (Özelleştirmede imar planınlarının yapımı)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI E:2005/98 K:2006/3 K: 05.01.2006 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri…

19/06/2021 432

Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2003/92 (Teknoloji geliştirme bölgelerinde kamulaştırma ve ruhsat yetkisi)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI E: 2001/383 K: 2003/92 K: 16.10.2003 İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet…

05/12/2020 390

Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/3763, K: 2007/702 (inşaat ruhsatlarının iptalini isteme hususunda mimarlar odasının dava açma ehliyeti)

Özel orman alanında yer alan yapılar için verilen inşaat ruhsatlarının iptalini isteme hususunda mimarlar odasının…

11/10/2020 1851

Uyuşmazlık Mahkemesi, E: 2012/328, K: 2013/1752 (2886 s. Kanun kapsamında yapılan kiralamalarda 6570 sayılı Kanunun uygulanıp uygulanmayacağı)

Uyuşmazlık Mahkemesi, Hukuk Bölümü E: 2012/328, K: 2013/1752 Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi İsteminde Bulunan(Davalı)                 : Aydın İl…

11/10/2020 236

Uyuşmazlık Mahkemesi, E: 2001/62, K: 2001/73 (2886 sayılı Kanun kapsamında kira sözleşmesinde yer alan cezai şartın uygulanmasına karşı açılacak dava)

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, E: 2001/62, K: 2001/73, T: 12.11.2001 ÖZET: İhale sonucu düzenlenen kira…

01/10/2020 236

Danıştay Altıncı Dairesi, E: 2003/685, K: 2004/3717 (Tapu Tahsis B. Olan Fakat Yapı Yıkılmış Parsele Tapu Verilir mi?

T.C. Danıştay Altıncı Dairesi, E: 2003/685, K: 2004/3717, Tarih: 11.06.2004 ÖZET Henüz tapuya dönüşmemiş tapu…

10/07/2020 557

Danıştay 2. Dairesi, E: 2013/5756, K: 2014/5756 (Tahliye edilmeyen kamu konutunda işgaliye bedeli alınmasını öngören düzenleme)

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE, E: 2013/5756, K: 2014/5756, Tarih: 20.03.2014 ÖZET: 2946 sayılı Kanunun 8.…

10/07/2020 322

Danıştay 12. Dairesi, E: 2018/4383, Karar: 2019/7624 (Kamu Konutlarından İşgaliye Bedeli Alınıp Alınamayacağı)

T.C., DANIŞTAY, ONİKİNCİ DAİRE, Esas: 2018/4383, Karar: 2019/7624, Tarih: 15.10.2019 DAVANIN KONUSU : Davacı, maaşından…

25/04/2020 869

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/2291, K: 1999/1383 (Kıyılarda şezlong işleten belediyeden ecrimisil alınabilir mi)

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/2291, K: 1999/1383, 11.3.1999 İstemin Özeti: İzmir 3. İdare Mahkemesinin 16.10.1997…

21/04/2020 684

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E: 2015/11154, K: 2015/13693 (ortaklığın giderilmesi davalarında muhdesatın tespiti ve bedeli)

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E: 2015/11154, K: 2015/13693, 22.06.2015 Davacı vekili, tarafların 2151 parsel sayılı…

21/04/2020 441

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, E: 2016/3878, K: 2019/610 (ortaklığın giderilmesinde muhdesatın mülkiyeti)

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, E: 2016/3878, K: 2019/610, 21.01.2019 ÖZET Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.…

10/04/2020 249

Danıştay Onyedinci Dairesi, E: 2015/562, K: 2015/4299 (yollardan ecrimisil alınır mı)

Danıştay Onyedinci Dairesi, E: 2015/562, K: 2015/4299, 26.10.2015 İstemin Özeti : İzmir 3. İdare Mahkemesinin…