İmar Barışında Başvuru Yeri ve Süresi

Getirilen düzenlemede sayılan şartları taşıyan yapıların sahiplerinin başvurularını 31.10.2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya bu Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara yapması gerekmektedir.

İmar Barışı Başvuru Süresi

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Getirilen düzenlemeye göre başvuru süresi Bakanlar Kurulu tarafından bir yıl uzatılabilecektir.

Cumhurbaşkanlığının, 31.10.2018 tarihli Resmi Gazete’te yayımlanan 257 sayılı kararıyla 1/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına  karar verilmiştir. Kararda yapı kayıt belgesi bedellerinin ödenmesine dair sürenin uzatıldığına dair herhangi bir ibare yer almamıştır.

Cumhurbaşkanlığının 31.12.2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 2018-558 (İmar Barışında Süre Uzatımı)  kararıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15.06.2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İmar Barışına Kimler Başvurabilir

Düzenlemeye göre yapı kayıt belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvuru yapılabilir. Paylı mülkiyette bulunan veya birden fazla kişiye ait olan yapılar için maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir.

Birden fazla kişinin mülkiyetinde bulunan yapılarda ruhsatsız inşaat bağımsız bölümlerden birindeyse sadece o malikin başvurusu yeterli olacaktır.

İmar Barışı Müracaatı Nasıl Yapılır?

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

Yapı Sahibinin Beyan Esas Alınacak

Maddeye göre göre başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Ayrıca başvurusu kabul edilenlerin, yapı kayıt bedeli ödemesi gerekmektedir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü