İmar Barışında Önemli Değişiklikler

Suat ŞİMŞEK

10.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile imar barışı konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Hazine Taşınmazlarında Başvuru Süresi Getirildi

Yapılan en önemli değişikliklerden birisi, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının Hazine taşınmazı olması durumunda Hazine taşınmazını satın almak için başvuru süresi getirilmesidir. Yeni düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin “31/12/2019 tarihine kadar” başvuruda bulunması gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Sahiplerine Hazine Taşınmazı İçin Bedel Tekrar Bedel Ödememe İmkanı

İkinci değişiklik Yapı Kayıt Belgesi sahiplerinin aynı zamanda tapu tahsis belgesi sahibi olması ve bedellerin de ödenmiş olması durumunda Hazine taşınmazlarının satışı için ayrıca bedel ödenmesine gerek olmadığının hüküm altına alınmasıdır.

Düzenleme şu şekildedir:

“Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde bu madde uyarınca ayrıca satış bedeli alınmaz”

Buna göre yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde Hazine taşınmazını satın almak için ayrıca bedel ödenmesi gerekmeyecektir.

Ancak bunun olabilmesi için sadece tapu tahsis belgesi başvuru bedelinin ödenmiş olması yetmez. Tapu tahsis belgesine konu arsanın bedelinin de ödenmiş olması ve bunun belgelendirilmesi gerekir. Sadece başvuru bedelinin ödenmiş olması durumunda bu kolaylıktan faydalanmak mümkün değildir.

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Taşınmazlarda Ecrimisil Kolaylığı

Son değişiklik ise yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için ecrimisil ödenmeyeceğinin hüküm altına alınmasıdır.

Düzenlemeye göre yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.