İmar Davaları Rehberi Kitabının yeni baskısı yayımlandı

Ankara Barosu Avukatlarında İlhami Hazar ile birlikte hazırladığımız “Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle İmar Davaları Rehberi” kitabımızın yeni baskısı, Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Çalışmada imar hukuku kapsamında açılacak belli başlı davalar (imar planları, parselasyon işlemleri, ifraz-tevhit işlemleri, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, imar para cezalarına karşı açılabilecek davalar), idari dava sistematiğine göre açıklanmıştır.

Bu kapsamda bu işlemlerdeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri, bu işlemlere karşı açılacak iptal davalarında ön koşullar, davanın esasının görülmesi, bilirkişi görevlendirilmesi, yürütmenin durdurulması, davanın karara bağlanması, idari yargı kararının uygulanması ve uygulanmaması halinde yapılacak işlemler, Danıştay içtihatları ışığında açıklanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda bölümde ele alınan konuyla ilgili itiraz ve dava dilekçelerine yer verilmiştir.

Kitap, imar planlarına, parselasyon işlemlerine, ayırma ve birleştirme işlemlerine, yapı ruhsatı-kullanma izni işlemlerine, tehlike arz eden yapıların yıkılması işlemlerine ve para cezalarına karşı açılacak davalar olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları

            İmar Planlarına İtiraz ve Dava

            Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava

            Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar

            Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava

            İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava

            Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava

            İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar

 

İçindekiler kısmı için: İmar Davaları Rehberi-İçindekiler

 

Kitabı satın almak için şu linke tıklayınız: Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle İmar Davaları Rehberi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.