İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

Makalemizi paylaşır mısınız?

İmar para cezalarına karşı idari yargıda dava açılmaktadır. 

Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

  • Para cezasının yetkisiz kamu idaresi tarafından uygulanması,
  • Para cezasının idarenin yetkisiz organı tarafından uygulanması,
  • Para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerin tespitinin yapılmadan ceza uygulanması,
  • Para cezasına dayanak teşkil eden tutanakların gerekli bilgileri içermemesi,
  • Tespit tarihinden makul süre geçtikten sonra para cezasıuygulanması,
  • Para cezası uygulanması gerekmeyen durumlarda ceza uygulanması,
  • Ceza miktarının hatalı olarak belirlenmesi,
  • Para cezasının yanlış kişiye uygulanması,
  • Ceza ihbarnamesinin hatalı olarak düzenlenmesi veya süresinde düzenlenmemesi.

Davanın Karara Bağlanması

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında idari yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, idari mahkemelerin, yerindelik denetimi yapamayacakları, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Davanın kısmen kabul, kısmen ret kararı verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Para Cezalarına Karşı Açılan Davalarda Kısmen Kabul, Kısmen Ret Mümkün mü?

Temyiz konusu ile ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Para Cezalarına İlişkin Davalarda Kabahatler Kanunundaki Tenyiz Yasağı Sınırı Uygulanır mı?

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.