İmar Planı Müelliflerinin Derecelendirilmesi

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliği Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi ile planlama alanları, yüzölçümlerine ve plan yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki muhtemel nüfuslarına veya nüfus toplamlarına göre gruplara ayrılmıştır. Buna göre

 • Plan yapım alanı 10.001 hektar veya daha fazla olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 1.000.001 ve daha fazla nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, A grubu,
 • Plan yapım alanı 5.001-10.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 500.001-1.000.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, B grubu,
 • Plan yapım alanı 2.001-5.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 200.001-500.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, C grubu,
 • Plan yapım alanı 801-2.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 50.001-200.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, D grubu,
 • Plan yapım alanı 301-800 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 10.001-50.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, E grubu,
 • Plan yapım alanı 25-300 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus projeksiyonuna göre 10.000 ve daha az nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme bütünleri, F grubu,

olarak adlandırılır.

Yerleşme planının yapımında, yukarıda sıralanan alanlara ve nüfus projeksiyonlarına göre tespit edilen grupların, birbirinden farklı bulunması durumunda o yerleşme için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst grup ise, yerleşme o grupta sayılır.

Her ölçekteki ve türdeki planlar, belge uygulamasına tabidir.

Bu çerçevede; ilave planlar, plan revizyonları ve değişiklikleri, eklenti veya yenileme kararı getirdikleri veya ilgili oldukları planın alan veya nüfus esasına göre belirlenecek grubunda; mevzii imar planları ise, kendi alan veya nüfus büyüklüğü esasına göre tayin edilen grupta sayılır.

Müellifler, öğrenim durumları, kamu idarelerinde çalışma durumları ve yukarıda yer alan iş bitirme durumlarına göre derecelendirilmektedir. Buna göre;

 • A grubu müelliflik için;

1)   B grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

2)   B grubu planlamalardan en az bir işi ve C grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

3)   B grubu planlamalardan en az bir işi, C grubu planlamalardan en az bir işi ve D grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

4)   Yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili bilim dalında doçent veya profesör unvanı almış veya planlama birimlerinde iki yıl daire başkanlığı seviyesinde veya daha üst seviyede yönetici olarak görev yapmış veya en az 15 yıl çalışmış olmak,

 • B grubu müelliflik için;

1)   C grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

2)   C grubu planlamalardan en az bir işi ve D grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

3)   C grubu planlamalardan en az bir işi, D grubu planlamalardan en az bir işi ve E grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

4)   Yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili bilim dalında doktor unvanı almış olmak ve bu unvanı aldıktan sonra en az dört yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak veya öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak toplam en az 12 yıl çalışmış olmak veya planlama birimlerinde en az 12 yıl çalışmış olmak,

 • C grubu müelliflik için;

1)   D grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

2)   D grubu planlamalardan en az bir işi ve E grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

3)   D grubu planlamalardan en az bir işi, E grubu planlamalardan en az bir işi ve F grubu planlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

4)   Kamu kurum ve kuruluşlarında en az dokuz yıl çalışmış olmak,

 • D grubu müelliflik için;

1)   E grubu planlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak,

2)   E grubu planlamalardan en az iki işi ve F grubu planlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak,

3)   Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B veya C grubuna giren işleri yapan özel planlama bürolarında en az altı yıl çalışmış olmak,

 • E grubu müelliflik için;

1)   F grubu planlamalardan en az üç işi bitirmiş olmak,

2)   F grubu planlamalardan en az iki işi ve 10-24 hektar arasında en az üç işi bitirmiş olmak,

3)   Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel planlama bürolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

 • F Grubu Müelliflik için;

Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama bölümlerinden şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı unvanı ile lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak,

şartları aranır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.