İmar Planlarına Dayalı Yapılaşma Hakları Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girer mi?

AİHM mülkiyet kavramını oldukça geniş yorumlamaktadır. Bu kapsam de kişiler açısından meşru bir beklenti bile mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmektedir.

Pine Valley Developmenis Ltd/İrlanda davası mülk kavramının ne kadar geniş yorumlanabileceğine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu davada başvurucu sanayi geliştirme çerçeve planlama konusundaki mevcut izne dayanarak 1978’de bir arazi satın almıştır.

Daha sonra, 1982’de, İrlanda Yüksek Mahkemesi verilen “çerçeve planlama izninin” ilgili mevzuata aykırı olduğundan “ultra vires” (bir yüksek mahkemenin bir metni, içtihat yaratmak amacı ile metnin amacı doğrultusunda ancak yetkisini aşarak yorumlaması) ve “ab initio” (en başından itibaren yok hükmünde, keenlemyekun) hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

AİHM, öncelikle Yüksek Mahkemenin verdiği karar nedeniyle 1. madde kapsamında bir müdahaleye konu teşkil etmiş olabilecek herhangi bir arazi geliştirme hakkının başvurucu tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirlemeye çalışmıştır. AİHM, başvurucunun bu hakka sahip olduğuna karar vermiştir, çünkü başvurucu araziyi geçerli olduğunu varsayabileceği kamuya açık kadastroda kayıtlı bir izne dayanarak satın almıştır.

AİHM, bu durumlarda Yüksek Mahkemenin kararının başvurucunun mülküne bir müdahale olarak kabul edilmemesinin “gereğinden fazla biçimci” olacağına karar vermiştir. Bu karar verilene kadar, başvurucunun arazi üzerinde söz konusu gelişmeyi gerçekleştireceği konusunda en azından meşru bir beklentisi bulunmaktadır ve 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesine göre bunun söz konusu mülkün, yani arazinin bir bölümü olarak kabul edilmesi gereklidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.