İmar Planlarında Yoğunluk Bölgelemesi: TAKS, KAKS, Minimum Parsel Büyüklüğü

Yoğunluk bölgelemesi, belli bir miktar (genellikle hektar) başına düşen nüfusun planlanmasıdır.

Oturma bölgelerindeki yoğunlukların düzenlenmesinde, konutların yeterli güneş ışığı ve hava alması dikkate alınmaktadır. Yoğunluk bölgelemesinin;

a) Yapının arsa üzerinde kapsayacağı alana ilişkin sınırlamaların belirlenmesi (TAKS, KAKS, yapının parsel üzerindeki konumu). Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarında TAKS ve KAKS

b) En küçük parsel yüzölçümü ile parselin yatay genişlik ve derinlik boyutlarının tespit edilmesi,

olmak üzere en temel iki aracı bulunmaktadır. Bu iki araç kullanılarak hem parselin boyutları, hem de parsel üzerinde yapılacak yapının boyutları, yüksekliği ve bahçe mesafeleri tespit edilmekte, tespit edilen bu hususlar plan paftası ve notları ile imar planına yansıtılmaktadır.

Bunlardan yapının arsa üzerinde kapsayacağı alana ilişkin sınırlamaların belirlenmesi (TAKS, KAKS, yapının parsel üzerindeki konumu) bir sonraki bölümde açıklanacaktır. Bu bölümde sadece en küçük parsel yüzölçümünün belirlenmesi izah edilecektir.

En küçük parsel yüzölçümünün belirlenmesinin; biri en küçük parsel cephesinin, diğeri en küçük parsel derinliğinin belirlenmesi olmak üzere iki yönü bulunmaktadır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel cephesi, parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde ve köşe başı parsellerde dar kenar, parsel ön cephesidir.Parsel derinliği ise, parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır.

Parsel cephesi ve parsel derinlikleri genellikle imar planlarıyla belirlenmektedir. Ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, imar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur.

Ancak bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez.

  • En Küçük Parsel Genişliği
İkamet ve ticaret bölgelerinde 4 kata kadar
(4 kat dahil) inşaata
müsait yerlerde
Bitişik nizamda: 6.00 metre
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 6.00 m.
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 6.00 m.
9 kata kadar
(9 kat dahil) inşaata
müsait yerlerde
Bitişik nizamda: 9.00 m.
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 9.00 m.
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 9.00 m.
10 veya daha fazla
katlı inşaata müsait
yerlerde
Bitişik nizamda: 12.00 m.
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 12.00 m.
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplanı + 12.00 m.
Yalnız 1 katlı dükkan yapılacak
ticaret ve küçük sanayi
bölgelerinde
Bitişik nizamda: 5.00 m.
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 5.00 m.
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplam + 5.00 m.
Sanayi bölgelerinde 30.00 m.
Akaryakıt istasyonlarında 40.00 m.
Konut dışı kentsel çalışma alanları 40.00 m.
Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

Tablo 2Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Göre En Küçük Parsel Genişlikleri

  • En Küçük Parsel Derinliği
Konut ve ticaret bölgelerinde Ön bahçesiz nizamda, en az 13.00 m.
Ön bahçeli nizamda, en az ön bahçe mesafesi + 13.00 m.
Yalnız 1 katlı dükkan yapılacak ticaret
ve küçük sanayi bölgelerinde
Ön bahçesiz nizamda, en az 5.00 m.
Ön bahçeli nizamda, en az ön bahçe mesafesi + 5.00 m.
Küçük sanayi bölgelerinde Ön bahçesiz nizamda, en az (6.00) m.
Ön bahçeli nizamda, en az ön bahçe mesafesi + (6.00) m.
Sanayi bölgelerinde En az 30.00 m.
Akaryakıt İstasyonlarında En az 40.00 m.
Konut dışı kentsel çalışma alanları En az 40.00 m.

Tablo 3Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Göre En Küçük Parsel Derinlikleri

Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2’den az olamaz.

Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.