İnşaat durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken Durumlar

Makalemizi paylaşır mısınız?

Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken Durumlar

İnşaat durdurma ve yıkım işlemlerine karşı açılacak davalarda bilirkişi görevlendirilmesi gerekip gerekmemesi uyuşmazlığın niteliğine göre değişmektedir.

Eğer inşaat durdurma ve yıkım işlemi, ruhsatsız olarak yapı yapmak nedeniyle icra edilmiş ise bu durum, hakimin kendi bilgisi ile algılayabileceği bir durum olduğu için bilirkişi görevlendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Keza, süresi içerisinde ruhsat yenilemesi yapılmadığı için ruhsatsız duruma düşen yapı hakkında ruhsatsız olarak yapı yapmak nedeniyle icra edilmiş bir durdurma veya yıkım işlemi söz konusu ise yine bilirkişi görevlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Buna karşılık ruhsat ve eklerine aykırılık nedeniyle durdurma işlemi tesis edilmiş ise ruhsat ve eklerine aykırılık ancak bilirkişi marifetiyle anlaşılabileceği için bilirkişi görevlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler

İnşaat durdurma, mühürleme ve yapının yıkımına ilişkin işlemler, fen elamanları vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca mimari proje; mimarlar; statik proje; mimari projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince; mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından, elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak elektrik mühendislerince hazırlanmaktadır. Bu nedenle projelerin onaylanmaması ya da inşaatın projeye uygun olmadığı gerekçesiyle yapılan durdurma ve yıkım işlemlerine karşı açılacak davalarda bilirkişi olarak konusuna göre mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi görevlendirilmelidir.

Ayrıca mimari projede uygulama imar planına ve parselasyon planına uygun olarak hazırlanan vaziyet planı da bulunması gerekmektedir. Bu nedenle uyuşmazlığın kaynağı mimari projenin imar plana aykırılığı ise bilirkişi heyetinde şehir ya da bölge plancılarına da yer verilmelidir.

Başkasının taşınmazına tecavüzlü yapıda, tecavüzün durumunu ve boyutlarını belirleyebilmek için harita ve kadastro mühendisi veya bu konuda eğitim almış fen elemanı görevlendirilmesi gerekmektedir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2463 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.