İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

Durdurma ve mühürleme işlemleri açısından muhtemel hukuka aykırılık nedenleri şunlardır:

 • İşlemin yetkisiz kamu idaresi tarafından yapılması,
 • Yapı durdurma tutanağının belediye fen elemanları tarafından düzenlenmemesi,
 • Ruhsat alınmasını gerektirmeyen inşaatlarda ruhsat alınmadığı gerekçesiyle durdurma yapılması,
 • Ruhsat ve eklerine aykırılık olmadığı halde durdurma yapılması,
 • Yapı durdurma tutanağında inşaatın durdurulma nedeninin açıkça belirtilmemesi,
 • Yapı durdurma tutanağının tebligat yerine geçmek üzere yapının herkes tarafından görülebilir bir yerine asılmaması veya tutanağın bir örneği muhatara teslim edilmemesi,
 • Tutanağın yapı yerine asıldığının ve bir örneğinin muhtara bırakıldığının da tutanakta gösterilmemesi,
 • Bir kısmı ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapıda bu kısım dışındaki alanların da mühürlenmesi,
 • Ruhsat alınması veya ruhsat ve eklerine aykırılıklar için yeterli süre verilmemesi,

Encümen tarafından alınan yıkım kararları açısından muhtemel hukuka aykırılık nedenleri şunlardır:

 • İşlemin yetkisiz kamu idaresi tarafından yapılması,
 • Yıkım kararının encümen tarafından alınmaması,
 • Yapı durdurma tutanağıdüzenlenmeden ve inşaat durdurulmadan yıkım kararı alınması,
 • Ruhsat alınmasını gerektirmeyen inşaatlarda ruhsat alınmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınması,
 • Ruhsat ve eklerine aykırılık olmadığı halde yıkım kararı alınması,
 • Yapı durdurma tutanağının hukuka aykırı olması,
 • Ruhsat alınması veya ruhsat ve eklerine aykırılıklar için yeterli süre verilmemesi,
 • Ruhsat ve eklerine aykırı yapıda ruhsat iptal edilmeden yıkım kararı alınması.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.