İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? Hangi Kuruma Müracaat Etmek Gerekir?

Linkedin

İnşaat ruhsatı, inşaat yapabilmek amacıyla belediyeden veya il özel idaresinden alınan bir belgedir. İstisnalar hariç olmak üzere tüm inşaatlar için inşaat ruhsatı alınması gerekmektedir. İmar Kanunu’nun 21. maddesine göre; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için (istisnalar dışında) belediye veya il özel idarelerinden yapı ruhsatı alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Ayrıca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54. maddesine göre Kanun ve bu Yönetmelikle getirilen istisnalar dışında yapı ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının inşasına başlanamaz.

Ruhsat alınmasını gerektirmeyen istisnalar için şu yazılara bakabilirsiniz:

İmar Kanunu’na Göre Ruhsat Alınması Gerektirmeyen İnşaatlar

Esaslı tamiratlar da ruhsata tabidir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.

İmar Kanunu’na Göre Ruhsat Alınması Gerektirmeyen Basit Tamirat ve Tadilat Nedir?

İnşaat Ruhsatı İçin Hangi Kuruma Müracaat Etmek Gerekir?

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatları belediye tarafından verilir.

Büyükşehirlerde İnşaat Ruhsatı Verme Yetkisi Kimde?

Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ruhsat verme yetkisi, ilçe belediyelerindedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir belediyelerinde ilçe belediyelerinin mücavir alanları bulunmamaktadır, yalnızca büyükşehir belediyesinin mücavir alanı bulunmaktadır. Bu mücavir alanda hangi ilçe belediyesinin yetkili olduğuna, büyükşehir belediye meclisi karar verir. 5216 sayılı Kanun’un 27. maddesinin 3. fıkrasına göre büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır. Bir mücavir alanda hangi ilçe belediyesi yetkilendirilir ise ruhsatlar da o belediyece verilir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (c) bendi gereği, kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili ruhsat verme yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyeleri (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.

Belediye Sınırları Dışında İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır?

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, ruhsat verme yetkisi il özel idarelerine aittir. Daha önceden valiliklerde olan bu yetki, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte il özel idarelerine geçmiştir.

İnşaat Ruhsatı Hangi Makamdan Alınır?

İmar Kanununda yapı inşaat ruhsatı verecek idari makam belirtilmemiştir. Ancak, Danıştay kararlarına göre ruhsat vermeye yetkili makam belediyelerde belediye başkanıdır.

Belediye sınırları dışında il özel idaresi genel sekreterliğine müracaat etmek gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*