İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Görevlendirilmesi

Makalemizi paylaşır mısınız?

1. İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili işlemlerde bilirkişi görevlendirilmesini gerektiren durumlar şunlardır:

  • İmar durumubelgesinin imar planına ve imar mevzuatına aykırı olup olmadığı,
  • Yol kotu tutanağının imar mevzuatına aykırı olup olmadığı,
  • Projelerin imar planına ve imar mevzuatına aykırı olup olmadığı,
  • Projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek usullere uyulup uyulmadığı,
  • Yapının ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı.

2. İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili işlemlerde bilirkişi görevlendirilmesini gerektirmeyen durumlar şunlardır:

  • Ruhsata esas olacak belgelerin (imar durumu, yok kotu tutanağı gibi) verilmemesi,
  • Projelerin gerekli mesleki yeterliğe sahip ve oda tescili bulunan müellifler tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı,
  • Gerekli ücret ve harçların yatırılıp yatırılmadığı.

3. İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler

İmar durumu belgesinin imar planına ve imar mevzuatına aykırı olup olmadığının saptanması için inşaat mühendisi ve/veya (imar planının yorumlanması gerekiyor ise) şehir plancısı görevlendirilmelidir.

Yol kotu tutanağı harita mühendislerince hazırlandığı için bunlar ilgili uyuşmazlıklarda harita mühendisi bilirkişi olarak görevlendirilmelidir.

Projelerin imar planına ve imar mevzuatına aykırı olup olmadığı, projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek usullere uyulup uyulmadığı, yapının ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı hususlarında konusuna göre mimarî proje yönünden mimarlar; yapı aplikasyon projesi yönünden harita mühendisleri; statik proje yönünden inşaat mühendisleri; mekanik tesisat projesi yönünden makina mühendisleri; elektrik tesisat projesi yönünden elektrik mühendisleri bilirkişi olarak görevlendirilmelidir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.