İnşaat Ruhsatına Esas Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması

İnşaat ruhsatı alınabilmesi için belirli projelerin hazırlanmış olması gerekir. Hangi projelerin hazırlanmış olması gerektiği konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Gereken Projeler Nelerdir?

Projelerin hazırlanması için öncelikle, projelerin hazırlanması için gereken belgelerin temin edilmesi gerekir. Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Almadan Önce Projelerin Hazırlanması Amacıyla İdareden Alınması Gereken Belgeler

Gerekli belgeler idareler temin edildikten sonra, mimarlar ve mühendisler tarafından ruhsata esas olarak projelerin hazırlanması gerekir. Projelerin hangi meslek grupları tarafından hazırlanacağı konusunda şu yazılarımıza bakabilirsiniz:

Ruhsat İçin Hazırlanması Gereken Projelerde Meslek Grubu Şartı,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapı sahibi veya vekilince ilgili kanun, plan, bu Yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere bu maddede belirtilen projeler hazırlatılır.

Projelerin hazırlanması konusunda uyulması gereken mevzuatla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatına Esas Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Mevzuat

Bu projeler, idare tarafından İmar Kanunu’na, imar planına ve imar mevzuatına uygunluk yönünden değerlendirilir.

Projelerin onaylanması için ayrıca plan/proje tasdik harcının yatırılmış olması gerekir. Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Plan-Proje Tasdik Harcı Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Tahsil Edilir?

Proje müellifleri tarafından hazırlanan tatbikat projeleri 5 takım halinde düzenlenerek belediyenin ilgili birimine teslim edilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 13. maddesine göre bu projeler ilgili idare tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde incelenir, eksik veya yanlış yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine ve proje müellifine yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir. İnceleme sonucunda eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir.

Aynı maddeye göre inceleme sonucu eksik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde, tüm eksiklik ve yanlışlıkların gerekçeleri ile birlikte yazılı ve elektronik ortamda açıkça belirtilmesi suretiyle projelerin tamamlatılmak üzere bu süre içinde ilgililerine iade edilmesi zorunludur. İstenilen tüm belgelerin idaresine eksiksiz sunulması halinde en geç on beş gün içinde ulusal adres veri tabanı üzerinden yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur.

İdarece, yukarıda açıkladığımız bu hususlara aykırı davranılması, hukuka aykırılık teşkil edecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.